Ostatnie 30 lat to okres intensywnego rozwoju polskiej gospodarki, budowy jej instytucji, w tym tworzenia regulacji, czas integracji z Unią Europejską, ponad dwukrotny wzrost liczby przedsiębiorstw i pojawienie się leasingu jako źródła finansowania ich inwestycji. Przez ostatnie 25 lat transformacji branża leasingowa wspierała procesy rozwojowe polskiej gospodarki. Bez leasingu przedsiębiorstwa nie miałyby szans na niezbędne im maszyny i urządzenia czy środki transportu, a gospodarka na modernizację.

Na początku lat 90. leasing był instrumentem, o którym polscy przedsiębiorcy wiedzieli niewiele – nie budził wielkiego zaufania i był traktowany raczej jako ciekawostka i finansowa innowacja. Dzięki zmianom realiów gospodarczych, a przede wszystkim w efekcie systematycznych i efektywnych działań edukacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa leasingowe i Związek Polskiego Leasingu (początkowo jeszcze jako Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych), sposób korzystania z leasingu przeszedł istotną ewolucję. Dziś polska branża leasingowa finansuje 29,3 proc. aktywów w polskiej gospodarce, zajmuje wysoką pozycję na rynku europejskim, sprzyja polskiej innowacyjności i jest kluczowym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość inwestycji sfinansowanych przez polską branżę leasingową rosła w latach 1995–2018 średnio o 19 proc. Wskaźnik wartości umów leasingowych podpisanych w 2018 r. w relacji do polskiego PKB należy obecnie do najwyższych w Europie. Mogłoby się wydawać, że polski rynek leasingu jest już dziś dojrzały i stabilny. Obserwatorzy i eksperci związani z branżą zwracają jednak uwagę na konieczność ciągłej gotowości do zmian i stałego dostosowywania oferty leasingowej do zmieniających się potrzeb polskiej gospodarki, w tym przedsiębiorstw. Postęp technologiczny zmienia modele biznesowe i oczekiwania konsumentów – ma to istotny wpływ na atrakcyjność usług leasingowych i sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa leasingowe. Zmianom ulega również otoczenie regulacyjne i praktyka w zakresie opodatkowania. Ostatnie miesiące 2018 r. upłynęły na dyskusjach dotyczących nowych warunków leasingowania samochodów osobowych, a kilka tygodni temu pojawiła się informacja o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym leasing zwrotny to jedna usługa, a nie dwie odrębne transakcje.

Związek Polskiego Leasingu aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania współczesności, zdaje sobie sprawę z problemów, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami leasingowymi. Dlatego w strategii związku, którą przyjęto pod koniec 2017 r., nacisk jest położony na digitalizację procesu leasingowego, przemysł motoryzacyjny, otwarcie na nowe trendy technologiczne oraz projekty badawcze dotyczące m.in. ochrony środowiska.

– Chcemy, aby branża leasingowa była postrzegana jako nowoczesny sektor wykorzystujący najnowsze rozwiązania techniczne. Uważamy, że wprowadzenie e-leasingu wpłynie na wzrost konkurencyjności branży, a klienci zyskają wygodny kanał dostępu. W kolejnych latach zamierzamy także zaprezentować nowe podejście do statystyki, dzielić się wynikami badań, które pokażą rolę branży leasingowej w finansowaniu polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Interesują nas nowe zjawiska: rosnąca rola mobilności, nowe sposoby korzystania z pojazdów, ekonomia współdzielenia – podkreśla Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

W wyniku podjętych zobowiązań już w kwietniu 2018 r. zorganizowano w Warszawie pierwszą konferencję „E-Leasing Day”, podczas której rozmawiano między innymi o „uberyzacji” branży leasingowej, dyrektywie PSD2 oraz elektronicznym podpisie. Spotkanie, zainicjowane przez liderów działającej przy ZPL Grupy ds. Digitalizacji, otworzyła debata dotycząca przyszłości branży w cyfryzującym się otoczeniu gospodarczym. Kolejna edycja tego wydarzenia jest zaplanowana na 10 czerwca br. w Warszawie.

Cyfryzacja, robotyzacja, algorytmizacja, zmiany zachodzące globalnie oznaczają, że także polska gospodarka za kolejne 25 lat będzie wyglądała zupełnie inaczej, a wraz z nią zmieniać się będzie również branża leasingowa. Zmiany takie są zawsze zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla polskich przedsiębiorstw. Także tym tematom zostanie poświęcony panel dyskusyjny pt. „Przyszłość branży leasingowej”, który odbędzie się 14 maja, w godz. 9.30–11.00 w Sali Konferencyjnej nr 1, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Będzie to pierwsza debata prezesów firm leasingowych zorganizowana wspólnie przez branżę. W dyskusji wezmą udział Marcin Balicki – prezes zarządu Millennium Leasing, Andrzej Krzemiński – przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL), Radosław Woźniak – wiceprezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego, Paweł Pach – prezes zarządu PKO Leasing, Cezary Raczyński – prezes zarządu mLeasing, Marta Wolańska – prezes zarządu PEKAO LEASING. Prezentację wprowadzającą do debaty, materiał koncentrujący się na najważniejszych wnioskach płynących z raportu PwC i ZPL, przedstawi Marcin Chomiuk, partner w PwC, a dyskusję poprowadzi Katarzyna Urbańska, wicedyrektor Financial Services Regulatory w PwC. Panel dyskusyjny będzie odnosił się m.in. do cyfryzacji procesów leasingowych, automatyzacji, robotyki czy wpływu leasingu na poziom krajowych inwestycji.

Wydarzenie wpisuje się w oficjalne obchody 25-lecia Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Tydzień później, 20 maja, w Warszawie polska branża leasingowa będzie świętowała jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu, a na 21 maja zaplanowane jest Walne Zebranie Związku Polskiego Leasingu.

Partnerami strategicznymi jubileuszu są firmy Asseco Data Systems oraz Starter24, partnerami głównymi jubileuszu zostały firma Ailleron oraz Biuro Informacji Kredytowej. Partnerzy jubileuszu to: AVS Polska, Dekra Polska, Grupa Europa, a patronem medialnym jubileuszu jest Dziennik Gazeta Prawna.

Dodatkowe informacje na temat wydarzeń organizowanych przez ZPL i spraw istotnych dla branży udostępnia oficjalny profil organizacji na LinkedIn #Związek Polskiego Leasingu (ZPL).

https://www.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl/?viewAsMember=true