Propozycja resortu przedsiębiorczości, by nie karać przedsiębiorców za drobne błędy, jest chwalona przez pracodawców.
Ale jak przekonuje BCC, powinna iść dalej. Prawo do błędu, wprowadzane pakietem „Przyjazne Prawo” (jest w trakcie konsultacji), polegać ma na tym, że w razie naruszenia przepisów uzasadniających wymierzenie kary możliwe będzie uniknięcie odpowiedzialności przez przedsiębiorcę, jeśli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte. Warunkiem jest, by przedsiębiorca był co najwyżej średni, a naruszenie miało miejsce w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności.
BCC chce, by prawo do błędu rozszerzyć na wszystkich przedsiębiorców niezależnie od czasu naruszenia. Jedynym warunkiem dla zastosowania prawa do błędu byłoby to, że naruszenie zostało popełnione po raz pierwszy.