Minął półmetek nowatorskiego programu doradczo-szkoleniowego dla małych i średnich firm – Akademia Menadżera Innowacji (AMI). Niedawno odbył się czwarty zjazd, z ośmiu zaplanowanych w pełnym cyklu.
Reklama

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z najlepszymi praktykami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji.

Oferta AMI jest skierowana zarówno do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej, jak i menedżerów średniego szczebla. Ma na celu przygotowanie grupy menedżerów do tworzenia środowiska pracy sprzyjającego opracowywaniu innowacyjnych produktów lub usług. Dodatkową korzyścią jest budowa środowiska eksperckiego, zdefiniowanie czynników sprzyjających innowacyjności firm, a także stworzenie i przetestowanie narzędzi niezbędnych do promowania kultury organizacyjnej i upowszechniania dobrych praktyk w tym obszarze.

W pierwszej edycji Programu biorą udział przedstawiciele 16 firm. Po sześciu przedstawicieli mikro- i średnich firm oraz po dwóch przedstawicieli małych i dużych przedsiębiorstw, reprezentujących sektory: budowlany, transportowy, produkcyjny, badawczo-rozwojowy, energetyczny i paliwowy.

Pierwszy taki program

Wyróżnikiem AMI jest holistyczne podejście do realizacji programu - równoległe wsparcie firmy w procesach innowacyjnych i wzmocnienie jej kadr poprzez działania szkoleniowe i doradcze.
– Unikalny charakter Akademii Menadżera Innowacji polega na wykorzystaniu efektu synergii wsparcia warsztatowego, doradczego, mentorskiego oraz eksperckiego. Podczas warsztatów przedsiębiorcy wypracowują projekty wdrożeniowe odpowiadające na ich potrzeby innowacyjne. Są to m.in. zarządzanie talentami, współpraca badawczo-rozwojowa czy też współpraca z klientami przy tworzeniu bądź doskonaleniu innowacyjnych produktów. Już dziś chciałbym zaprosić polskich przedsiębiorców do udziału w kolejnej edycji Akademii Menadżera Innowacji, którą zaplanowaliśmy na rok 2020 – komentuje Adam Banaszak, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Reklama

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie udziału w AMI wynosi do 80% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

Program skrojony na miarę

Kluczową zasadą prowadzenia warsztatów jest to, aby stanowiły one rozwinięcie zagadnień poruszanych podczas wykładów. Zajęcia prowadzone są w 16-osobowych grupach. Na każdym zjeździe skład grup jest inny, a pracownicy z jednej firmy nie mogą zostać przypisani do tej samej grupy. Ma to na celu wzmocnienie wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi uczestnikami.

Jak wynika z podsumowania dotychczasowych zjazdów Akademii Menadżera Innowacji, ich uczestnicy są zadowoleni z przygotowania merytorycznego wykładowców oraz dostosowania programu do ich potrzeb i oczekiwań. Na pytanie: czy wykłady i warsztaty są dostosowane pod kątem potrzeb zawodowych, ponad 80% uczestników wskazało odpowiedź – „zdecydowanie tak”.

Janusz Sitek, dyrektor Instytutu Tele- i Radiotechnicznego / Media

– Jednym z głównych celów naszego przedsiębiorstwa jest działalność innowacyjna. Liczymy, że udział w Akademii Menadżera Innowacji pozwoli nam na poszerzenie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. Warsztaty, w których dotychczas wzięliśmy udział były bardzo dobrze przygotowane, zarówno pod względem merytorycznego przygotowania prowadzących, jak i wysokiego poziomu i przydatności zajęć praktycznych. Także spotkania z dedykowanym dla naszej firmy doradcą oceniamy wysoko. Mamy nadzieję, że po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy AMI uzyskają wiedzę, kompetencje oraz narzędzia niezbędne do zarządzania innowacjami – komentuje Witold Bryk, właściciel P.P.U.H. BRYK

– Instytut Tele- i Radiotechniczny, tworzący od 1 kwietnia br. Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ, zawsze dbał o rozwój kompetencji swoich pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji. Z tego powodu z wielką nadzieją podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w projekcie AMI organizowanym przez PARP pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Rozwoju. Już na półmetku projektu widzimy pozytywny wpływ tej decyzji na naszą działalność. Obecnie wprowadzane zmiany w zakresie kultury i organizacji pracy wynikają z pozyskanej wiedzy oraz profesjonalnie przygotowanego programu doradczego. W ramach AMI mamy możliwość spotkania ludzi związanych z biznesem, którzy w sposób otwarty i z pasją opowiadają o realiach prowadzenia różnego typu przedsięwzięć. Daje nam to niepowtarzalną okazję poszerzania horyzontów i spojrzenia na naszą organizację z innej perspektywy – zaznacza Janusz Sitek, dyrektor Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Akademia Menedżera Innowacji to:
- badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
- program dostosowany do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb,
- 170 godzin doradztwa w firmach uczestników,
- analiza doświadczeń polskich firm z sektora MŚP,
- wizyty studyjne w firmach uznawanych za liderów innowacji,
- dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
- przynależność do Klub Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.