Aktualna oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stwarza małym i średnim firmom możliwości realizacji pomysłów biznesowych od pomysłu po wejście na rynek.

Klienci PARP są bardzo zróżnicowani zarówno pod względem etapu rozwoju firmy, jak i branż w których działają. Z jednej strony są to osoby z pomysłem na produkt lub usługę lub młode firmy technologiczne. Z drugiej strony doświadczeni przedsiębiorcy, którzy chcą przyspieszyć rozwój swojego biznesu. Albo przedsiębiorstwa wymagające restrukturyzacji. Dlatego oferta Agencji została podzielona na trzy filary i obejmuje bardzo duży zakres tematyczny.
- Startuję z biznesem – to szkolenia, wsparcie mentorów i doradców, a także środki finansowe, które są skierowane do osób z pomysłem na produkt i plan na założenie firmy.
- Rozwijam firmę – wsparcie zakłada szkolenia pracowników, finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeń produktowych i wsparcie eksportu.
- Reorganizacja i przekazanie firmy – to pomoc dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji bądź stoją w obliczu reorganizacji biznesu.


Wdrażanie innowacji

Na największe środki mogą liczyć firmy szukające dofinansowania na opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych i procesowych. W tym zakresie, obok największego programu Badania na rynek, w ofercie PARP znajdują się popularne Bony na innowacje. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mają dodatkowo możliwość ubiegania się o środki w konkursie Wdrażanie innowacji przez MŚP.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera też firmy w zakresie Ochrony własności przemysłowej. Firmy mogą liczyć na dofinansowanie w uzyskaniu praw ochrony: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

Wzornictwo

W portfolio PARP są trzy programy wspierające wykorzystanie profesjonalnych usług projektowych. Wzór na konkurencję to konkurs dla małych i średnich firm z Polski Wschodniej, w którym można uzyskać dofinansowanie do opracowania i wdrożenia strategii wzorniczej. Pilotażowy program Granty na design umożliwia producentom mebli, którzy nie współpracowali dotychczas z projektantami, zaprojektowanie i wyprodukowanie nowego wzoru mebla i pokazanie go na targach branżowych w 2019 r. Z kolei Design dla przedsiębiorców pozwala uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc w ocenie potencjału wzorniczego firmy i opracowanie funkcjonalnych rozwiązań wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Przewidziano w nim także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie tak opracowanych produktów na rynek.

Ekspansja zagraniczna

Przedsiębiorcy, którzy dysponują atrakcyjnymi produktami ze wsparciem Agencji mogą się przygotowywać do zdobycia nowych rynków. W ramach zakończonego niedawno naboru na Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie do promocji swoich wyrobów za granicą. Firmy zrzeszone w klastrach mogą uzyskać dotacje na wprowadzenie swoich produktów i usług na rynki zagraniczne w konkursie na Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Natomiast małe firmy z Polski Wschodniej mogą ubiegać się o środki w konkursie Internacjonalizacja MŚP.

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / Media

Startupy

Początkujący przedsiębiorcy mogą wystartować z własną firmą, albo rozwijać swoje przedsięwzięcia w ramach ogólnopolskich programów dla startupów Scale UP i Elektro Scale UP oraz Programów Akceleracyjnych, które pozwalają korzystać na współpracy z większymi partnerami i odbiorcami ich innowacyjnych rozwiązań. W tym roku będzie można starać się także o Wsparcie prawne dla startupów.

Młodzi przedsiębiorcy ze wschodnich województw mogą też skorzystać z Platform Startowych dla nowych pomysłów i Rozwoju Startupów w Polsce Wschodniej. Pierwszy pomoże zbadać pomysły pod kątem biznesowym, a drugi zmaterializować je i zacząć na nich zarabiać.

Cykl spotkań edukacyjno-networkingowych dla przedsiębiorców Conenct&ScaleUP ma pomóc w odkryciu obszarów współpracy startupów z większymi firmami i prowadzić do wspólnej realizacji innowacyjnych projektów.

Wiedza, umiejętności i kontakty

Inteligentny rozwój wymaga nie tylko finansowania, ale także know-how, kompetencji i kontaktów. To zadania Centrum rozwoju MŚP - marki, pod którą PARP skupia działania szkoleniowe, doradcze i networkingowe. Obejmują one m.in. Bazę Usług Rozwojowych z tysiącami ofert szkoleniowych, Branżowy Program Promocji Branży IT/ICT, ośrodek Enterprise Europe Network oraz takie programy, jak Akademia Menedżera MŚP czy Akademia Menedżera Innowacji.
Z pełną ofertą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można zapoznać się na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

PARP jest kojarzona przede wszystkim z dotacjami udzielanymi firmom, ale w ciągu ostatnich lat zakres usług, które oferujemy przedsiębiorcom jest o wiele szerszy i obejmuje wiele usług o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym. Staramy się szybko i celnie odpowiadać na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. W naszych programach wspieramy współpracę nauki i biznesu przy opracowaniu nowych rozwiązań i produktów. Zachęcamy do korzystania z profesjonalnego wzornictwa i instrumentów ochrony własności intelektualnej. Pomagamy rozwijać innowacyjne pomysły w biznes i łączyć potencjał startupów z możliwościami dużych korporacji. Na bieżąco badamy potrzeby kompetencyjne w gospodarce, by na ich podstawie konstruować programy z zakresu kapitału ludzkiego i rozbudowywać Bazę Usług Rozwojowych. Od lat realizujemy też działania wspierające rozwój regionalny w Polsce Wschodniej. Mamy świadomość, jak ważna dla rozwoju przedsiębiorczości jest odpowiednia infrastruktura i otoczenie biznesu, w tym sieci innowacji, klastry i parki przemysłowe.