Nałożenie na jedną z firm kary wysokości miliona zł w zw. z nieprzestrzeganiem RODO to dość kontrowersyjna decyzja – mówi Joanna Tomaszewska z kancelarii prawnej SSW.

Wszyscy się spodziewali, że będzie to kara np. za naruszenie prawa w zakresie danych osobowych konsumentów czy danych wrażliwych dotyczących pacjentów. Tymczasem kara ta dotyczy danych osobowych jednoosobowych przedsiębiorców.

Zgodnie z planem ogłoszonym przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod szczególną obserwacją znajdą się takie sektory, jak telemarketing, brokerzy danych, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Może to też dotyczyć wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane w obszarze zatrudnienia, rekrutacji oraz monitoringu wizyjnego.