Skonsolidowany zysk netto grupy PZU w 2018 roku wyniósł 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł, co oznacza 28,3 proc. wzrost wobec 2017 roku - poinformowała w środę spółka. Zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 r. co oznacza wzrost o 11 proc.

"Skonsolidowany zysk netto grupy PZU w 2018 roku wyniósł 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł, tj. o 28,3 proc. niż w roku poprzednim. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 roku, co oznacza wzrost o 11 proc. Zysk na akcję w 2018 roku wzrósł o 0,37 zł, tj. o 11 proc. do poziomu 3,72 zł" - poinformowała w komunikacie spółka.

Jak dodano, składka przypisana brutto, zarówno w całym roku 2018 (23,5 mld zł) jak i IV kwartale 2018 roku (6,2 mld zł) była kolejnym rekordem w historii grupy PZU.

Spółka podkreśla, że to najwyższy zysk roczny grupy PZU od pięciu lat i rekordowa składka.

Ubezpieczyciel podał, że wzrost składki w 2018 roku dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego oraz wynikał z zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej i wyższej sprzedaży w spółkach zagranicznych. Jednocześnie wzrosty kompensowane były częściowo przez niższą składkę w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie, głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance.

Spółka poinformowała też, że odszkodowania w całym 2018 roku wyniosły 14,56 mld zł, czyli spadły 2,5 proc.

"2018 rok był bardzo dobrym rokiem dla PZU i kluczowym kamieniem milowym z punktu widzenia realizacji naszej strategii. Pobiliśmy nie tylko własne rekordy wyniku netto i sprzedaży, ale zrealizowaliśmy również wszystkie istotne cele, jakie stawialiśmy sobie na rok 2018. Wartość sprzedanych ubezpieczeń wzrosła o 623 mln zł do rekordowych 23,5 mld zł, a zysk netto grupy o 1,2 mld zł do 5,4 mld zł" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU Paweł Surówka.

Jak wskazał, zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld zł, co implikuje 22,1 proc. ROE, a to jest "poziom powyżej ambicji strategicznych na rok 2020".

"Ten ponadprzeciętny zwrot z kapitału to głównie zasługa stabilnej i lojalnej bazy klientów, wysokiej efektywności operacyjnej, atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką i powtarzalną rentowność podstawowego biznesu ubezpieczeniowego" - przekazał Surówka.

PZU poinformowało też, że w ubiegłym roku poprawił się wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1 proc. "To wartość najwyższa od 4 lat i powyżej poziomu założonego w strategii nowePZU do 2020 roku. Wskaźnik ROE poprawił się o 1,1 p.p. w porównywaniu do wysokiego poziomu osiągniętego w poprzednim roku" - napisano w komunikacie.

Ubezpieczyciel poinformował też, że po wynikach za 2018 rok podtrzymuje plan wypłaty stabilnie rosnącej dywidendy.

"(...) Poprawie rentowności towarzyszy wysoki poziom bezpieczeństwa mierzonego wskaźnikiem wypłacalności SII; po III kwartale wyniósł on 245 proc. Wskaźnik nie uwzględnia pomniejszenia o przewidywaną dywidendę, której wypłatę uprawdopodabniają dobre wyniki wypracowane w 2018 roku. Chcemy realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy złożoną naszym akcjonariuszom" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Kulik, członek zarządu PZU.

W listopadzie 2018 roku Paweł Surówka, prezes PZU, informował, że PZU chce, by dywidenda na akcje z zysku osiągniętego w 2018 roku wzrosła rdr.

PZU podało w raporcie rocznym, że zarząd nie podjął jeszcze uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za 2018 rok.