Na przestrzeni ostatnich lat, na świecie coraz wyraźnie zaznacza się tendencja zastępowania tradycyjnych faktur papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Rządy poszczególnych państw zyskują dzięki temu większą kontrolę nad odprowadzanym podatkiem VAT, przedsiębiorcy natomiast mogą znacznie usprawnić procesy księgowe w swoich firmach.
Media
Media

Przykładem świeci LATAM….

Regionem, gdzie korzystanie z elektronicznego fakturowania jest najbardziej rozpowszechnione a największa liczba przedsiębiorców zobligowana jest do wystawiania e-faktury, bez wątpienia jest Ameryka Południowa. Większość państw z tego obszaru, m.in. Argentyna, Brazylia czy Urugwaj już kilka lat temu zdecydowała o obowiązkowym używaniu elektronicznej faktury w kontaktach z administracją publiczną. Obecnie, w wielu państwach, choćby w Boliwii i Kolumbii, dynamicznie rozszerzane jest zastosowanie e-fakturowania w odniesieniu do kolejnych grup przedsiębiorców, mające na celu całkowite wyeliminowanie faktur papierowych.

…. uczy się Europa

W Europie, milowym krokiem wykonanym ku elektronicznemu fakturowaniu jest data 18 kwietnia 2019 roku, będąca ostatecznym terminem implementacji przez państwa członkowskie UE Dyrektywy 2014/55/EU. Od tego dnia podmioty administracji rządowej zobowiązane są, przynajmniej w sferze zamówień publicznych, do gotowości odbierania od swoich dostawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Przy tej okazji, niektóre państwa rozszerzyły na swoim terytorium obowiązek korzystania z e-faktury na wszystkie transakcje z sektorem publicznym. Na stworzenie dedykowanych e-fakturowaniu rządowych platform zdecydowały się choćby Belgia, Holandia czy Hiszpania. Z kolei Włochy, wzorując się na pozytywnych doświadczeniach państw Ameryki Południowej, 1 stycznia 2019 roku jako pierwszy kraj w UE wprowadziły obowiązek korzystania z faktur elektronicznych także w transakcjach B2B. Komisja Europejska informuje natomiast o braku informacji na temat działań podjętych w celu implementacji Dyrektywy 2014/55/EU w Bułgarii czy Rumunii.

Globalne projekty, lokalne wyzwania

Przed szczególnie dużym wyzwaniem stają firm obecne na rynku międzynarodowym, które zmierzyć muszą się z lokalnymi rozwiązaniami przyjmowanymi dla wdrożenia e-faktury przez poszczególne państwa. Niejednokrotnie, stworzenie w tym obszarze efektywnego i globalnego rozwiązania wiąże się z koniecznością dopasowania do specyficznych krajowych wymagań, które dotyczą dopuszczalnego formatu dokumentów, obowiązku umieszczenia na fakturze podpisu elektronicznego czy używania określonego kanału komunikacji z platformą rządową.

Zgodność prawna kluczem do sukcesu

Swoistymi blokerami dla międzynarodowych firm staje się więc konieczność dopasowania rozwiązania do lokalnych wymagań, a co za tym idzie zapewnienie zgodności prawnej zarówno w trakcie procesu wystawiania faktury elektronicznej, jak i jej archiwizowania. W związku z tym, w Brazylii obsługiwane są trzy rodzaje faktur elektronicznych, w Portugalii do wystawienia e-faktury konieczne jest posiadanie certyfikowanego oprogramowania, a we Włoszech zgodność z krajowym formatem Fattura XML i podłączenie do rządowej platformy SdI. W Tajwanie i w Turcji elektroniczne fakturowanie jest natomiast obowiązkowe dla przedsiębiorców tylko z niektórych sektorów.

PEPPOL a krajowe platformy e-fakturowania

Wychodząc naprzeciw firmom zaangażowanym w międzynarodowe projekty, kolejne państwa przyjmujące e-fakturę obowiązkową w kontaktach z administracją publiczną, wybierają zgodność z globalnym europejskim standardem stworzonym przez Committee for Standardization (CEN). Umożliwiają tym samym przedsiębiorcy przesyłanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem sieci PEPPOL, a tym samym na komunikację w procesie zamówień publicznych z dowolnym podmiotem administracji publicznej w UE. Przyjęcie rozwiązania elektronicznego fakturowania w oparciu o sieć PEPPOL zapowiada m.in. Szwecja, gdzie obowiązkowe korzystanie z e-faktury B2G ma wejść w życie w kwietniu 2019 roku czy Chorwacja, gdzie przedsiębiorcy e-faktury dla administracji rządowej będą musieli wystawiać począwszy od 1 lipca tego roku. PEPPOL to także znaczne ułatwienie w kontakcie z krajowymi platformami e-fakturowania. Dzięki niemu możliwy jest także dostęp do polskiej platformy PeF.

Comarch, jako certyfikowany PEPPOL Access Point, za swoim pośrednictwem zapewnia przedsiębiorcom możliwość wymiany faktur elektronicznych ze wszystkimi podmiotami administracji rządowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki stałemu monitorowaniu globalnych zmian prawnych w obszarze elektronicznego fakturowania gwarantuje pełną zgodność prawną międzynarodowych rozwiązań dedykowanych e-fakturowaniu i umożliwia automatyzację procesów księgowych.

Autor: Anna Bawół, Product Development Manager, Comarch E-Invoicing