W tym roku Francusko-Polska Izba Gospodarcza obchodzi 25 lat swojego istnienia. Jak z perspektywy ćwierćwiecza ocenia Pani polsko-francuskie relacje gospodarcze?
ikona lupy />
Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) / Media

Pierwsze firmy z francuskim kapitałem zaczęły pojawiać się na polskim rynku wraz z początkiem transformacji i w większości nadal są obecne w naszym kraju, co pokazuje, że od początku stawiały na długofalowe relacje. Większość z nich jest tak mocno związana z polską gospodarką, że trudno nazywać je firmami francuskimi. To tutaj płacą podatki, reinwestują zyski (ponad 2,5 mld PLN w 2015 roku), zatrudniają i współpracują z lokalnymi dostawcami i partnerami. Między tym co było 25 lat temu, a tym co mamy dzisiaj jest przepaść. Obecnie Francja jest jednym z trzech największych inwestorów zagranicznych w Polsce z kapitałem przekraczającym 80 mld PLN i ponad 250 000 stworzonych miejsc pracy. Inwestycje te przez lata prowadzone były praktycznie we wszystkich branżach, dlatego też trudno dziś wskazać jeden dominujący sektor, gdzie francuskich firm jest najwięcej. W ciągu minionych 25. lat zdarzały się lepsze i gorsze okresy, jednak nawet w momencie światowego spowolnienia gospodarczego, czy pewnych nieporozumień dyplomatycznych i politycznych, nie zaobserwowaliśmy wycofywania się inwestorów z Polski. Zmienił się ich charakter i struktura. Mamy coraz mniej spektakularnych inwestycji typu greenfield na dużą skalę. Częściej są to fuzje, czy rozwój organiczny podmiotów już obecnych w Polsce. Jeśli chodzi o nowe inicjatywy, to coraz więcej jest firm z sektora MŚP, a także małych, często kilkuosobowych startupów, które widzą potencjał naszego rynku.

Jak zatem te relacje układać się będą w najbliższych latach? Które branże w Polsce mogą być dla francuskiego biznesu najbardziej perspektywiczne?

Doświadczenia minionych lat pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Szukając obszarów o największym potencjale warto wspomnieć o branży farmaceutycznej, w której w ostatnich latach francuskie firmy takie jak grupa Sanofi, czy Servier dokonały ogromnych inwestycji i nadal pragną się rozwijać poprzez rozbudowę linii produkcyjnych i zakładanie centrów badawczych. Warto również zwrócić uwagę na przemysł lotniczy i kosmiczny, w którym Francja odgrywa istotną rolę w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej. Polskie firmy, dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników, innowacyjnym pomysłom i stale rozwijanemu zapleczu technicznemu, mogą stać się ważnymi partnerami dla firm francuskich i pozwolić na zwiększenie konkurencyjności wobec światowych gigantów. Duże możliwości współpracy są również w obszarze infrastruktury i budownictwa, szczególnie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, które ma we Francji długą tradycję. Doświadczenia firm francuskich, takich jak Bouygues, Karmar, RD Bud, czy Suez mogą być z powodzeniem wykorzystane na polskim gruncie. Duże szanse na rozwój w obu kierunkach daje szeroko rozumiany trend bio. We Francji rynek produktów i usług związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną notuje dynamiczne wzrosty. W Polsce jesteśmy jeszcze na początku drogi, ale na pewno z roku na rok konsumenci i firmy będą coraz częściej stawiali na ekologiczne rozwiązania. Tym bardziej, że na półkach sklepów produkty bio zajmują coraz więcej miejsca, a dla francuskich sieci takich jak Carrefour, czy Auchan są ważnym punktem strategii rozwoju. Szansa zatem dla polskich firm, na zaistnienie w tym obszarze we Francji i dla firm francuskich na pojawienie się z już sprawdzonymi produktami.

Co Izba proponuje swoim członkom po 25 latach funkcjonowania? Jak zmienił się profil Państwa działalności?

Na początku byliśmy głównie miejscem spotkań i wsparcia dla pierwszych francuskich inwestorów. Pomagaliśmy przy zakładaniu firmy, objaśnialiśmy zawiłości polskiego rynku, ale również ułatwialiśmy nawiązywanie kontaktów biznesowych. Obecnie jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznych izb handlowych w Polsce zrzeszającą ponad 450 firm zarówno francuskich jak i polskich. Należymy do sieci ponad 120 izb francuskich za granicą i jesteśmy jedną z największych izb francuskich na świecie. Łączymy partnerów na blisko 100 wydarzeniach networkingowych rocznie. Dzielimy się wiedzą i dobrymi praktykami w ramach Centrum Szkoleniowego CCIFP i reprezentujemy interesy naszych firm proponując rozwiązania sprzyjające rozwojowi biznesu. Aktywnie promujemy polsko-francuską współpracę i wspieramy zarówno polskich eksporterów w ekspansji na rynkach zagranicznych, głównie francuskojęzycznych, jak i francuskich inwestorów w Polsce. Od 25 lat stawiamy na kontakty, co dla naszych firm przekłada się na realne korzyści biznesowe.

Uroczysta Gala CCIFP rozpoczęła obchody jubileuszu 25-lecia Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej