Narodowy Bank Polski opublikował w środę na swojej stronie internetowej informacje o wysokości wynagrodzeń w 2018 r. kadry kierowniczej. Publikacja jest efektem nowelizacji ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w banku centralnym. Z kolei jej celem było ujawnienie wynagrodzenia dyrektor komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej. Jest 49,5 tys. zł brutto miesięcznie. Kamila Sukiennik, dyrektor gabinetu prezesa zarabia 42,76 tys. zł brutto miesięcznie.

Jak zaznaczono, pozostałe informacje zostaną podane w terminie późniejszym przewidzianym ustawą.

Reklama

"Realizując postanowienia ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 22 lutego 2019 roku (Dz.U. Poz. 371), Prezes Narodowego Banku Polskiego udostępnia wstępne informacje o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto osiągniętego w 2018 r. na stanowisku: dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy (wynagrodzenie zasadnicze/chorobowe/zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)" - czytamy na stronie internetowej NBP.

Z opublikowanych w środę przez NBP informacji o wysokości wynagrodzeń w 2018 r. kadry kierowniczej wynika, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto otrzymywał dyrektor departamentu komunikacji i promocji - 49 563 zł; najmniej doradca prezesa - 6 720 zł.

Z zestawienia NBP wynika, że na drugim miejscu pod względem przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych brutto znalazł się dyrektor departamentu prawnego z 47 331 zł. Na trzeciej pozycji jest dyrektor departamentu innowacji finansowych z 44 971 zł.

Kolejne miejsca zajęli: dyrektor departamentu analiz ekonomicznych - 43 176 zł, dyrektor departamentu kadr - 42 890. Wśród dyrektorów departamentów NBP najmniej otrzymywał w ub.r. szef departamentu ryzyka operacyjnego i zgodności - 28 446 zł.

Jak podano, w ubiegłym roku najmniej zarabiał doradca prezesa, który był zatrudniony na tym stanowisku 23-31.05.2018 i była to kwota 6 720 zł.

Wśród najmniej zarabiających znaleźli się także: z-ca dyrektora oddziału okręgowego w Zielonej Górze zatrudniony od 1.12.2018 - 10 895 zł czy z-za dyrektora oddziału okręgowego w Szczecinie - 16 398 zł.

Opublikowane przez Narodowy Bank Polski informacje o wysokości zarobków w 2018 r. kadry kierowniczej - to wynagrodzenia łącznie ze wszystkimi dodatkami i premiami - poinformował w środę PAP Maciej Antes, dyrektor biura prasowego NBP.

"Są to wynagrodzenia brutto średnioroczne za ubiegły rok na stanowiskach dyrektorów. To jest wynagrodzenie według PIT, mówiąc potocznie, czyli łącznie ze wszystkimi dodatkami i premiami. To nie jest wynagrodzenie zasadnicze" - powiedział Antes.