Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zastrzeżenia do przejęcia przez Multikino kontroli nad Cinema 3D. Zdaniem Urzędu koncetracja może ograniczać konkurencję - poinformował w piątek UOKiK.

Transakcję do urzędników zgłoszono w lipcu ubiegłego roku. "W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania" - podał UOKiK.

Zgodnie z danymi Urzędu Multikino prowadzi 31 kin w 25 miejscowościach, a Cinema 3D jest właścicielem 12 kin w 12 miastach. "Po analizie wniosku Urząd skierował postępowanie do drugiego etapu. Konieczne było przeprowadzenie badania rynku w Warszawie i Trójmieście. W tych miastach działalność uczestników koncentracji pokrywa się" - poinformowano w komunikacie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i dotychczasowego orzecznictwa UOKiK uznał, że kina sieciowe stanowią odrębny rynek od kin niesieciowych.

"Te pierwsze zlokalizowane są przeważnie w centrach handlowych, oferują bardziej zróżnicowany repertuar filmowy oraz bardziej rozbudowaną i dopasowaną do preferencji widzów ofertę specjalną biletów. Kina niesieciowe przeważnie oferują tańsze bilety filmowe w ramach oferty standardowej w porównaniu do kin sieciowych" - wyjaśnił. Według UOKiK w odróżnieniu od kin sieciowych stosujących programy lojalnościowe kina niesieciowe w większości przypadków nie dysponują narzędziami, które optymalizowałaby prowadzoną działalność.

"W ocenie UOKiK sieci kin konkurują ze sobą również na szczeblu krajowym, gdzie konkurencji dla nich nie stanowią kina niesieciowe. Obszar, na którym kina sieciowe konkurują ze sobą, został wyznaczony jako 30 minut jazdy samochodem. To maksymalna odległość, jaką konsumenci są skłonni pokonać, żeby obejrzeć film" - wskazano w komunikacie UKOKiK.

Jak poinformował prezes Urzędu Marek Niechciał, "badanie rynku pokazało, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach, na obszarze 30 minut jazdy samochodem od kin Cinema 3D: w Gdańsku, w Galerii Atrium Reduta w Warszawie i w Galerii Młociny w Warszawie".

"Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie" - podał UOKiK.