W niniejszej części omawiamy też część przepisów rozdziału piątego ustawy, który formułuje stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym. Między innymi ustanawia zasady ustalania wynagrodzenia zarządcy, wymogi formalne obowiązujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w nim, zasady kontynuacji praw i obowiązków zmarłego przedsiębiorcy oraz stosunków umownych i umów o pracę. W rozdziale tym doprecyzowano również zasady solidarnej odpowiedzialności właścicieli przedsiębiorstwa w spadku oraz reguły postępowania w sytuacji, gdy zarządca został powołany z naruszeniem przepisów.

CZYTAJ WIĘCEJ NA EDGP>>>