Zamiast WIBOR-u stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej? To nie jest wykluczone.
Stopy ustalane przez RPP to pomysł wiceministra finansów Piotra Nowaka, który odpowiada m.in. za regulacje związane z rynkami finansowymi. Jego propozycja to odpowiedź na problemy z opracowaniem nowego wskaźnika służącego do ustalania oprocentowania kredytów, takiego, który spełniałby wymogi Unii Europejskiej. Po 1 stycznia 2020 r. polskie banki nie będą mogły stosować obecnie używanego WIBOR-u.
– Już dwa lata temu zgłosiłem pomysł, by w kredytach hipotecznych – a może i we wszystkich – WIBOR zastąpić stopą referencyjną NBP. Gdy go przedstawiałem, nie słyszałem – poza nielicznymi wyjątkami – ostrych głosów sprzeciwu. Myślę, że można do niego wrócić. Mówimy o zamianie WIBOR-u na stopę referencyjną tylko w kredytach. Dla profesjonalnego rynku instrumentów pochodnych można byłoby stworzyć osobny benchmark rynkowy – mówi Piotr Nowak w rozmowie z DGP.