Iwona Kasperowicz: Chcemy tworzyć regionalne centrum kompetencji dla biznesu – przedsiębiorcy mogą do nas przyjść i uzyskają u nas kompleksową informację, na jakie wsparcie państwowych instytucji rozwoju mogą liczyć. Naszą ambicją jest też zbudowanie na Pomorzu transportowo-logistycznego hubu

Województwo pomorskie realizuje wiele projektów rewitalizacyjnych. Które z nich są najciekawsze?

To prawda, mamy kilka ciekawych inwestycji, które zostały zrealizowane przy wsparciu środków unijnych. Jedną z nich jest Muzeum Emigracji w Gdyni. Powstało ono z inicjatywy władz miasta w historycznym gmachu Dworca Morskiego, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki. Można w nim dowiedzieć się, dokąd wyjeżdżali Polacy i jakie były ich losy na emigracji. Byliśmy jedyną instytucją, która mogła takie przedsięwzięcie sfinansować, bo był to projekt o długim okresie finansowania.

To niejedyny projekt społeczny na Pomorzu, przy którym współpracowaliście?

Oczywiście, że nie. Ciekawym przedsięwzięciem była też rewitalizacja starych koszar wojskowych, w których dziś – po zakończeniu inwestycji – działa Garnizon Kultury „Stary Maneż”. Dzięki renowacji budynku dawny maneż Czarnych Huzarów zyskał zupełnie nowy wymiar, stał się kultowym miejscem, sprzyjającym integracji lokalnej społeczności. Mieści się tam między innymi wspaniała sala koncertowa. Współfinansowaliśmy również budowę nowej szkoły filmowej, czyli gdyńskiej filmówki, w której działa kino studyjne – miejsce spotkań z ludźmi kultury. Ze szkoły można przejechać kolejką linową na wzgórze Redłowskie, co stanowi dodatkową atrakcję.

Region ma strategiczne znaczenie komunikacyjne, realizowanych jest wiele projektów mających na celu przejęcie obsługi logistycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Jakie pieniądze na to idą?

Mamy port lotniczy, porty morskie, u nas przecinają się drogi kolejowe. Dogodna nadmorska lokalizacja oraz dobrze rozwinięte zaplecze przemysłowe i portowe determinują zakres naszej aktywności. Współpracujemy z podmiotami, które są zaangażowane w inwestycje logistyczne i infra-strukturalne, tak aby Pomorskie mogło stać się znaczącym hubem logistycznym. W realizacji dużych projektów inwestycyjnych tworzymy konsorcja z bankami komercyjnymi.

Jakie konkretnie projekty zostały zrealizowane?

Bardzo duże znaczenie miała budowa głębokowodnego nadbrzeża kontenerowego, umożliwiającego obsługę kilku statków, w tym największych kontenerowców świata. Dzięki inwestycji basen Morza Bałtyckiego zyskał nową jakość w obsłudze połączeń oceanicznych, a port duże możliwości rozwojowe. Z kolei dzięki emisji obligacji zbudowano Pomorską Kolej Metropolitalną i zapewniono modernizację Szybkiej Kolei Miejskiej, co w znacznym stopniu poprawiło jakość transportu publicznego.

A finansowanie samorządów?

To równie ważny obszar w naszym biznesie. Finansujemy działalność samorządów i podejmowane przez nie inwestycje. Dużą wagę przykładamy do projektów strategicznych, takich jak poprawa infrastruktury czy poziomu życia lokalnych społeczności. Poprzez rewitalizację części miast i miasteczek, budowę dróg, bloków energetycznych czy finansowanie budowy mieszkań na wynajem i budownictwa czynszowego poprawiamy ja-kość życia Polaków. Wspieramy też służbę zdrowia, finansując bieżącą działalność szpitali i nakłady inwestycyjne na modernizację czy rozbudowę bazy leczniczej.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już ponad 143 tys. polskich przedsiębiorców, z czego ponad 9 tys. na Pomorzu. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 98 mld zł w całej Polsce, a na Pomorzu to odpowiednio 3,2 mld zł i 5,7 mld zł. To efekt dopasowania do potrzeb sektora MSP oraz prostych i przejrzystych zasad udzielania wsparcia de minimis. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis.

Udzielamy kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata. Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych. Pomagamy rozwijać się każdej firmie od start-upów po duże przedsiębiorstwa.

Jakie wyzwania stoją przed wami w najbliższym czasie?

Chcemy tworzyć regionalne centrum kompetencji dla biznesu – przedsiębiorcy mogą do nas przyjść i uzyskają kompleksową informację, na jakie wsparcie państwowych instytucji rozwoju mogą liczyć – nie tylko w BGK, ale również w PARP, PFR, PAIH, KUKE czy ARP. Proponujemy przedsiębiorcom najlepsze rozwiązania dla rozwoju ich firmy zarówno w kraju, jak i za granicą. Szukamy alternatywy dla finansowania projektów – nie musi to być tylko kredyt, także wejście kapitałowe funduszy zarządzanych przez PFR. Wypełniamy lukę w obszarze, gdzie banki komercyjne działają z mniejszym apetytem na ryzyko, np. pomagamy polskim eksporterom, częściowo przejmując ryzyko związane z wymianą handlową polskich firm – służy temu Program Akredytyw Eksportowych i rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu.

Wyzwania stawia przed nami region – chodzi o budowę i wykorzystanie korytarzy transportowych, ale też polaryzację rozwoju gospodarczego na rzecz aglomeracji trójmiejskiej. Widzimy potencjał w tworzeniu stref ekonomicznych w całym regionie, co niewątpliwie przyczyni się do jego bardziej równomiernego rozwoju.

_______________________________________________________________________

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MŚP

Gwarancje kredytowe

„Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MŚP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.

– Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.

Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.

Wspieranie innowacji

Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro.

Nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.