Beata Rapa: Na Podkarpaciu bank wspiera najmocniej samorządy i podmioty z nimi powiązane. Coraz bardziej otwiera się na biznes Bank Gospodarstwa Krajowego jest znaczącym graczem w regionie?

Jesteśmy postrzegani w regionach przede wszystkim jako ważny partner dla jednostek samorządu terytorialnego oraz powiązanych z nimi pod-miotów. Od wielu lat współpracujemy z samorządami, znamy ich specyfikę i oczekiwania. Ze wsparcia BGK skorzystało już wiele podmiotów i jednostek samorządowych, np. miasto Krosno czy Stalowa Wola. Dzięki naszemu zaangażowaniu realizuje się wiele potrzebnych regionom inwestycji, m.in. rewitalizowane są centra miast i miasteczek, powstają budynki mieszkalne i drogi, jak chociażby obwodnica Krosna. Nie oznacza to, że w finansowaniu samorządów powiedzieliśmy ostatnie słowo – stałe zwiększanie skali współpracy pozostaje naszym celem.

Specjalizujecie się też w finansowaniu szpitali…

Na różnych szczeblach od powiatowych do wojewódzkich. Łączna wartość wsparcia, które zapewniamy dla tego sektora na Podkarpaciu, wynosi już 343 mln zł. Wśród naszych klientów są m.in. szpitale wojewódzkie w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu czy Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Łańcucie.

A jeśli chodzi o prywatny biznes?

Pomagamy rozwijać się każdej firmie – od start-upów po największe przedsiębiorstwa, ułatwiamy dostęp do finansowania tym firmom, które mają problem z otrzymaniem kredytów na komercyjnych warunkach. Wspieramy eksporterów i firmy, dla których polski rynek już staje się zbyt mały i które myślą o inwestycjach zagranicznych. Mamy dużą elastyczność w dopasowaniu oferty, by ta odpowiadała indywidualnym potrzebom klientów.

Bardziej otwieracie się na sektor MSP

Dla małych i średnich przedsiębiorstw, mamy bogatą ofertę. Najbardziej popularny produkt – gwarancje de minimis – oferujemy przy ścisłej współpracy z bankami komercyjnymi. W tej chwili przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w 21 bankach i – co należy podkreślić – wśród nich są banki z bardzo rozwiniętą siecią oddziałów oraz zrzeszenia banków spółdzielczych, licznie reprezentowane na Podkarpaciu.

Dotychczas z oferty skorzystało już ponad 143 tys. przedsiębiorców w całej Polsce. Efekt: ponad 55 mld zł udzielonych gwarancji i 98 mld zł zabezpieczonych nimi kredytów. Wartość udzielonych gwarancji na Podkarpaciu to prawie 2 mld zł, co pozwoliło na zabezpieczenie kredytów w wysokości 3,38 mld zł.

Spotykając się z klientami z sektora MSP, zauważamy brak wiedzy o możliwościach i potencjale BGK jako ich partnera w rozwoju. Chcielibyśmy, żeby małe firmy wiedziały o kompleksowym wsparciu, jakie dla nich mamy.

To na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Mogą się np. ubiegać o preferencyjne pożyczki unijne z programu „przedsiębiorcze podkarpackie”, dzięki któremu działalność rozwinęło 180 lokalnych przedsiębiorstw, oraz z ogólnopolskiego programu „pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Są też produkty przygotowane specjalnie dla tego regionu, jak np. pożyczki na rozwój turystyki z rządowego programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Te propozycje dotyczą zarówno już działających firm, jak i start-upów, a oferowane warunki są wyjątkowo korzystne – z pewnością trudne do uzyskania na rynku finansowania komercyjnego. Z pożyczek na inwestycje związane z turystyką skorzystało już na Podkarpaciu prawie 30 firm, którym pożyczyliśmy ponad 6,6 mln zł.

Jakie główne cele wytyczył sobie pani region BGK?

Koncentrujemy się na firmach, które planują rozszerzanie swojej działalności i szeroko rozumiany rozwój. Jesteśmy dla nich regionalnym centrum kompetencji, służącym doradztwem sektorowym oraz pomocą w doborze najefektywniejszych instrumentów wsparcia z BGK, a także ze wszystkich instytucji grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Konstruując ofertę dla biznesu, współpracujemy również z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

Stawiacie na duże firmy czy małe?

Z punktu widzenia regionu grupą z największymi potrzebami dotyczącymi finansowania rozwoju są mniejsze firmy. To dla nich, we współpracy z bankami i lokalnymi instytucjami pożyczkowymi, mamy takie produkty i programy jak np. Kredyt na innowacje, Pierwszy biznes – wsparcie w starcie, Pożyczka standardowa czy Pożyczka na rozwój turystyki. Mogą z nich korzystać zarówno firmy, które już od lat działają na rynku, jak i te, które dopiero startują. Jesteśmy po to, by doradzić i dopasować najbardziej korzystne rozwiązania na każdym etapie rozwoju biznesu.

Możecie się pochwalić jakimiś sukcesami?

Z przyjemnością mogę stwierdzić, że najwięcej firm, które dotychczas skorzystały z ogólnopolskiego, unijnego programu Kredyt na innowacje technologiczne pochodzi właśnie z Podkarpacia. Oznacza to, że nasi przedsiębiorcy w regionie chcą się rozwijać, wprowadzając nowe rozwiązania. A my jesteśmy polskim, państwowym bankiem rozwoju – wiarygodnym i stabilnym partnerem. Kierowanie się w pierwszej kolejności potrzebą wspierania rozwoju to coś, co nas zdecydowanie wyróżnia. To nasz bezsprzeczny atut.

Co z ofertą dla dużych firm?

Do dużych klientów – w rozumieniu albo skali biznesu, albo planów rozwojowych – podchodzimy indywidualnie, bo każdy duży projekt jest inny. Jeżeli jest taka potrzeba, włączamy do współpracy ekspertów z centrali BGK, którzy mają duże doświadczenie w doborze finansowania dla firm z różnych sektorów gospodarki. Możemy również budować konsorcja z innymi instytucjami, by finansować największe projekty inwestycyjne.

_________________________________________________________________

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MŚP

Gwarancje kredytowe

„Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MŚP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu 3 lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.

Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.

Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego. Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.

Wspieranie innowacji

Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Aby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej – nabytej lub własnej – technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel jest ponad 472 mln euro.

Nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki dla mikro-, małych i średnich firm

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. W tym projekcie firmy mogą liczyć na pożyczki do 500 tys. zł, o ile działają w branży turystycznej, a inwestycję prowadzą w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej. Pożyczek udzielają współpracujące z BGK instytucje finansowe na okres 5 lub 7 lat i można liczyć na półroczną karencję w spłacie. Oprocentowanie jest niższe od rynkowego – poniżej 2 proc., a dla firm działających mniej niż 2 lata na rynku oraz miejsc posiadających status miejsca przyjaznego rowerzystom (MPR) oprocentowanie wynosi poniżej 1 proc. i dodatkowo nie trzeba wnosić wkładu własnego. Pożyczka powinna być przeznaczona przede wszystkim na inwestycje związane z turystyką.

Przedsiębiorcze podkarpackie – to pożyczki z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.Mogą starać się o nie przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające swoją przygodę z biznesem (np. kończące studia lub bezrobotne). Oprocentowanie jest niższe niż rynkowe (może wynieść nawet 0 proc.).

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pu-łap nisko oprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. – 91 604 zł). Maksymalny okres spła-ty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.
Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. jest to 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.

Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe, zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.

Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.

Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).

Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie dochodzi należności od zagranicznej firmy