W trakcie kilkugodzinnego zgromadzenia ostatecznie swoje propozycje układowe wycofali nadzorca sądowy oraz rada wierzycieli. Głosowane były propozycje zarządu spółki GetBack. Zakładają one działalność operacyjną spółki z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej. Według głosowanego układu, niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki.

Po głosowaniu sąd odroczył zgromadzenie wierzycieli do piątku do godziny 12. Wówczas zostaną podane wyniki głosowania.