Startuje Akademia Menedżera Innowacji. W pierwszej z pięciu edycji jest miejsce dla 34 firm. W całym programie dla 367.

Wczoraj ruszył nabór przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w nowym programie szkoleniowo-doradczym, opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akademia Menedżera Innowacji jest skierowana do kadry zarządzającej firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność, a przez to zwiększyć konkurencyjność na rynku. Drogą do tego ma być pozyskanie wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykreowania nowych rozwiązań, a potem ich wdrożenia i zarządzania nimi.

Aby zostać zakwalifikowanym do programu, należy przejść badanie diagnostyczne, które oceni, na ile firma jest „zorientowana na innowacje” oraz czego potrzebuje, by wkroczyć na taką ścieżkę rozwoju.

Jak informuje PARP, organizator programu, diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia Innovation Health Check stosowanego przez Enterprise Europe Network – międzynarodową sieć wspierającą MSP.

Kolejnym etapem jest wzięcie udziału w szkoleniach. Odbywać się one będą podczas dwudniowych zjazdów, w formie prac zespołów roboczych pochodzących z poszczególnych firm. Ma to zapewnić wymianę informacji i doświadczeń. Pierwszy zjazd otwierający cykl szkoleniowo-doradczy odbędzie się 1–2 marca 2019 r.

Równocześnie będzie prowadzona część doradcza programu, która będzie już realizowana w poszczególnych firmach. Jej zadaniem jest nauczenie kadry zarządzającej, jak przekuć pozyskaną wiedzę teoretyczną na praktykę funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa. Każda firma biorąca udział w Akademii Menedżera Innowacji może korzystać z pomocy doradcy oraz dwóch ekspertów tematycznych. Doradca merytorycznie wspiera firmę, dbając jednocześnie o wypełnienie przez nią wymagań formalnych programu. Zadaniem ekspertów tematycznych jest dzielenie się specjalistyczną wiedzą w jednym z sześciu obszarów tematycznych, stanowiących zakres merytoryczny programu, są to: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby oraz procesy w firmie.

– Strategia, technologia czy posiadanie bogatego portfela produktów innowacyjnych odgrywają dużą rolę w rozwoju firmy. Jednak ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi. Klucz do sukcesu rynkowego leży więc w tworzeniu kultury innowacyjnej i umiejętności wykorzystania pomysłów pracowników. Chcemy pomóc w tym przedsiębiorstwom – podsumowuje Małgorzata Oleszczuk, p.o. prezesa PARP.

Oprócz tego w trakcie trwania programu zostanie opracowany dla każdego z uczestników projekt wdrożeniowy. Ma on uwzględniać konkretne potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie innowacji, które mogą dotyczyć zmian organizacyjnych, zmian stymulujących współpracę np. B+R, rozwój interakcji z klientami służącej wprowadzaniu udoskonaleń lub nowych rozwiązań.

– Akademia wypełnia lukę w systemie wsparcia, oferując instrument, który pomoże budować kulturę innowacji w firmie oraz pomoże w zarządzaniu całym cyklem innowacji, ponieważ nowatorskie rozwiązania trzeba jeszcze umieć dostrzec, docenić, ocenić i sprzedać – mówi Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

W pierwszej edycji AMI zakładany jest udział maksymalnie 34 firm – zarówno z sektora MSP, jak i dużych przedsiębiorstw. Maksymalnie uczestników może być 102. W kolejnych czterech edycjach ich liczba ma się zwiększać. Cały Program, który potrwa do 2023 r. jest bowiem przewidziany dla 1100 uczestników z 367 firm. Udział w programie jest odpłatny. Jest jednak też dotowany z Programu Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorstwo małe i średnie może otrzymać 80 proc. dofinansowania, a duże – 50 proc. Maksymalna wartość wkładu własnego wymaganego w związku z tym od firmy wynosi: 6375 zł netto na uczestnika z firmy MSP i 15 937 zł netto na uczestnika z dużego przedsiębiorstwa.Materiał powstał przy współpracy z PARP