Spółki wodociągowo-kanalizacyjne chcą renegocjować taryfy, które niedawno zaakceptował rządowy regulator. Zaapelowały też o pomoc do premiera.
– Prawie 36 proc. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w najbliższym czasie planuje złożyć (…) wniosek o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie nowej, znacznie wyższej – czytamy w liście Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP), do którego dotarł DGP.
Powód? Podwyżka cen prądu. – Biorąc pod uwagę, że w 2017 r. średni udział kosztów energii elektrycznej w kosztach ogółem wynosił ok. 7 proc., należy przypuszczać, że po wzroście cen w przyszłym roku ich udział może wzrosnąć aż do 10–11 proc. To będzie musiało mieć swoje odzwierciedlenie w cenach wody i ścieków – przekonują autorzy pisma.