PARP szuka specjalistów, którzy zbadają problemy firm związane z zatrudnianiem oraz zaproponują zmiany w procesie edukacji

Jeszcze w tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza ogłosić konkurs na utworzenie kolejnej rady sektorowej. Jej celem ma być zacieśnianie współpracy między rynkiem edukacji a pracodawcami i instytucjami mającymi wpływ na regulacje dotyczące poszczególnych sektorów gospodarki. Wszystko po to, by szkolnictwo w kraju jak najlepiej dostosować do potrzeb przedsiębiorstw.

Kompetencje potrzebne na rynku pracy cały czas ewoluują wraz z rozwojem technologicznym, sposobem zarządzania organizacjami oraz zmianami pokoleniowymi. Niestety, edukacja nie zawsze dotrzymuje im kroku. Efekt jest taki, że choć ponad 50 proc. Polaków ma wyższe wykształcenie, to wciąż trzy czwarte przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach zawodowych, samoorganizacyjnych i interpersonalnych.

W odpowiedzi na powyższe problemy powstał System Rad ds. Kompetencji, jedno z narzędzi realizujących założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze Kapitał ludzki i społeczny. Przedsiębiorcy, menedżerowie i wykwalifikowani pracownicy są bowiem najlepszym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. Choć próby łączenia sił biznesu i edukacji mają już miejsce, to wciąż skala tego procesu jest niewystarczająca.

– Widzimy, że powołanie rad daje efekty. Dzięki spotkaniu się instytucji edukacyjnych i szkoleniowych z pracodawcami dochodzi do integracji różnych środowisk i wypracowania wspólnego języka. Okazuje się bowiem, że te same słowa dla różnych stron oznaczały coś innego, przez co wypracowanie dotychczas skutecznych rozwiązań nie było możliwe – zauważa Daniel Nowak, główny specjalista departamentu rozwoju kadr w przedsiębiorstwach w PARP.

Rady po analizie rynku mają przekazywać PARP rekomendacje dotyczące działań szkoleniowo-doradczych, które należy podjąć w sektorze. Jednym słowem, mają wytyczać kierunek zmian. Nad ich pracą czuwa Rada Programowa złożona z przedstawicieli ministerstw właściwych do spraw rozwoju, edukacji, szkolnictwa wyższego i pracy, przedstawicieli sektora edukacji formalnej i pozaformalnej, a także organizacji przedsiębiorców oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Poza tym proces zmian ma być stale monitorowany. Jest to możliwe dzięki zainicjowanym przez PARP badaniom „Bilans Kapitału Ludzkiego” oraz „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”.

– Liczymy na to, że dzięki radom sektorowym rynek edukacji, pracodawcy i pracownicy będą lepiej rozumieć swoje potrzeby i możliwości, co będzie prowadzić do stworzenia oferty szkoleniowej adekwatnej do potrzeb danej branży – wyjaśnia Daniel Nowak.

Obecnie działa siedem rad sektorowych w takich branżach jak: zdrowie i opieka społeczna, budownictwo, finanse, IT, turystyka, motoryzacja i elektromobilność oraz moda i innowacyjne tekstylia. W planach jest stworzenie kolejnych dziewięciu.

W konkursie na założenie nowej rady będą mogli wziąć udział zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje związkowe, samorządy gospodarcze czy jednostki naukowe. – Liczy się dla nas przede wszystkim to, czy dane podmioty chcące założyć radę, znają specyfikę i problemy sektora, w którym chcą ją powołać, czy są „rozpoznawalne” w branży i mają doświadczenie we współpracy ze środowiskiem edukacji – podkreśla Daniel Nowak.

Nadchodzący konkurs od poprzednich będzie odróżniało to, że tym razem PARP nie określa sektorów, w których będzie mogła zostać powołana rada sektorowa. Warunkiem jest tylko to, by była to branża, w której działa co najmniej 5 tys. przedsiębiorstw oraz pracuje minimum 40 tys. pracowników. Rada może liczyć na wsparcie finansowe przy realizacji swoich zadań w wysokości do 2,2 mln zł. Co ważne, nie musi posiadać wkładu własnego w projekt. Finansowanie przysługuje jej jednak na czas nie dłuższy niż 36 miesięcy. Oprócz tego nowo powołane rady mogą liczyć na to, że na podstawie ich rekomendacji, na wydanie których mają 12 miesięcy, PARP przekaże pracodawcom działającym w sektorach, które reprezentują, ok. 100 mln zł. Tu budżet przeznaczony na wszystkie nowo utworzone rady, z którego pieniądze mają pójść na podniesienie kompetencji pracowników danej branży. Tego rodzaju wsparcia PARP będzie udzielać w osobnym procesie.


Materiał powstał przy współpracy z PARP