Wiele wpisów jednego przedsiębiorcy to nieprawidłowość, której należy unikać. „Wpływa ona negatywnie na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy” – przekonuje resort. Niebawem zostaną wysłane do takich przedsiębiorców pisma z prośbą o wybranie jednego wpisu jako aktualnego i złożenie wniosku o wykreślenie zbędnego.

Ktoś, kto już zakończył biznes, powinien złożyć wnioski o wykreślenie wszystkich wpisów.