- Proszę popatrzeć, gdzie kraje rozwijające się umieszczają swoje aktywa przy strategicznych spółkach? Przy portach - w studiu DGP podczas Kongresu 590 rozmawiamy z Danielem Obajtkiem, prezesem zarządu PKN Orlen.

Głównym tematem rozmowy z prezesem PKN Orlen w studiu DGP była fuzja Orlenu i Lotosu. Co będzie najważniejszą wartością Lotosu w procesie łączenia tych spółek? Daniel Obajtek podał kilka aspektów.

- Po pierwsze, wspólny zakup ropy. Po drugie, rafineria bezpośrednio położona nad morzem, przy porcie. Proszę popatrzeć, gdzie kraje rozwijające się umieszczają swoje aktywa przy strategicznych spółkach? Przy portach -podkreślił. - Po trzecie, łączenie procesów operacyjnych i logistyki. Niech pan zobaczy, ile my tracimy jako dwa koncerny na logistyce. Mamy stacje położone w całym kraju, tak samo jak Lotos. Ten transport praktycznie dublujemy - powiedział.