Faktury elektroniczne można wystawiać i wysyłać już od sierpnia 2005 roku. Takie dokumenty muszą jednak spełniać kilka istotnych warunków. Podstawowym z nich jest uzyskanie uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę e-faktury.
Tradycyjna faktura wystawiana jest na papierze, jednak w pewnych okolicznościach dopuszczona jest postać elektroniczna (e-faktura). Nowa forma dokumentu musi być jednak w odpowiedni sposób wystawiona, ale także przesłana i przechowywana. Dodatkowo musi zawierać wszystkie podstawowe wymogi stawiane papierowym fakturom.

Najpierw akceptacja