Prof. Tadeusz Pietrucha pomysłodawca organizowanej w Polsce od 2000 roku imprezy naukowo-biznesowej CEBioForum rozpoczął pionierską misję tworzenia strategicznego mostu technologicznego (Polish-American Biotech Bridge) z amerykańskimi przedstawicielami innowacyjnego biobiznesu. Polsko-amerykański most biotechnologiczny ma stymulować dynamiczny rozwój tego sektora w Polsce. Amerykanie mają biznesowe know-how i globalny rynek, my mamy dobre warunki dla rozwoju nowych biotechnologii. Na współpracy skorzystają obydwie strony.

16 listopada w Nowym Jorku po raz pierwszy odbędzie się amerykańska edycja CEBioForum. Podczas spotkania z przedstawicielami amerykańskiego biobiznesu zaprezentowany zostanie model biznesowy, który ma ich przekonać do rozpoczęcia działalności w naszym kraju.
- Na współpracy zyskają obie strony. W Polsce dysponujemy stosunkowo nowoczesną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą, która jest w stanie przy dobrym zarządzaniu realizować projekty start-upowe w amerykańskim tempie, możliwością pozyskiwania grantów współfinansujących najbardziej ryzykowne, początkowe etapy rozwoju innowacyjnego projektu biotechnologicznego - tłumaczy prof. Tadeusz Pietrucha.

W Polsce prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest po prostu tańsze. Wynika to również np. z niższych kosztów pracy przy jej porównywalnej jakości.

Amerykanie są liderami we wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych produktów biotechnologicznych, mają także dostęp do globalnego rynku. Skorzystanie z ich wiedzy, kontaktów i doświadczenia w tym zakresie znacząco przyśpieszy rozwój tego sektora w Polsce. Przede wszystkim może się przyczynić do dynamicznego zwiększenia liczby tworzonych w Polsce innowacyjnych biotechnologicznych startupów. W proces ich tworzenia organizatorzy CEBioForum starają się zaangażować m.in. amerykańskich naukowców polskiego pochodzenia.
Do udziału w CEBioForum w Nowym Jorku zaproszono amerykańskich inwestorów, inwestujących w innowacyjne projekty w sektorze ochrony zdrowia, naukowców, zwłaszcza naukowców polskiego pochodzenia, realizujących projekty badawczo-rozwojowe, przedstawicieli amerykańskich firm biotechnologicznych mających za sobą doświadczenie w tworzeniu i realizacji nowych inicjatyw biznesowych.

Reklama

W Polsce CEBioForum ma już 18-letnią tradycję. W tym roku organizatorzy: Bio-Tech Consulting oraz 8B Team wychodzą z tą inicjatywą poza granice Unii Europejskiej. Organizując imprezę na przemian w Polsce i USA w naturalny sposób jej pomysłodawcy doprowadzą do powstania polsko-amerykańskiego mostu technologicznego. Dzięki temu powstanie przestrzeń do spotkań, nawiązywania kontaktów, uruchamiania wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Zainteresowani partnerzy z USA, będą mogli przyjechać na kolejną edycję CEBioForum do Łodzi w 2019 roku. Następne wydarzenie w USA planowane jest również na listopadzie przyszłego roku, będzie ono jednak zorganizowane już na większą skalę.
- Zapoczątkujemy efekt kuli śnieżnej – zapowiada prof. Tadeusz Pietrucha.

Polsko-amerykańska biotechnologiczna współpraca ma być oparta o realne wzajemne korzyści ekonomiczne dla obu stron. - My nie jesteśmy politykami, którzy jadą tam zachwalać, jak u nas jest cudownie, ale firmami, które chcą bez kompleksów działać na arenie międzynarodowej i posługiwać się językiem zrozumiałym w biznesie – dodaje profesor. - Przedstawimy Amerykanom model biznesu w którym my już widzimy, a oni powinni dostrzec wzajemną synergię, wykorzystanie istniejących możliwości dające wspólnym przedsięwzięciom przewagę rynkową i obniżenie progu ryzyka.

Rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i pozyskanie zagranicznych inwestorów to jedne z podstawowych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. Polski rząd stawia przed sobą zadanie stworzenia przyjaznych warunków dla powstawania nowych firm. To wszystko daje bardzo sprzyjający klimat i nadzieję na pozytywny efekt spotkania i w wyniku tego, uruchamianie polsko-amerykańskich projektów biotechnologicznych w naszym kraju.

Więcej informacji: http://cebioforum.com/
FB: https://www.facebook.com/cebioforum/