W tegorocznej edycji konkursu na Dyrektora Finansowego kapituła wybierała laureatów spośród 23 osób, które się zgłosiły. Nie tylko analizowała nadesłane aplikacje, dane i opinie w nich zawarte, ale przedstawiciele kapituły odbyli też indywidualne rozmowy z najlepszymi. Wśród pretendentów do nagrody byli dyrektorzy finansowi, którzy na przykład wspierali rozwój swoich firm, opracowali specjalne modele współpracy z klientami, mogli pochwalić się osiągnięciem równowagi między wdrożeniem nowoczesnych procesów zarządczych a nowoczesna produkcją czy sukcesami w integracji nowo przejętych podmiotów.

Przewodniczący kapituły Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie już po posiedzeniu zapewniał, że to kolejny rok gdy wnioski były wysokiej jakości, a każdy z kandydatów ma ogromne osiągnięcia i szerokie obszary działalności, więc „wszystkim im należy się uznanie i szacunek”.
Kapituła analizowała aplikacje nie tylko pod kątem wyników firmy i sukcesów finansowych, ale szukała także dyrektorów – wizjonerów, osób patrzących w przyszłość, liderów umiejących pogodzić sukcesy w  firmie z działalnością i aktywnością w swoim środowisku lokalnym. Ważnym elementem w ocenie kandydatów były osiągnięcia w zakresie wdrażania nowych technologii (informatyzacji i digitalizacji) w pracy.

- Szukaliśmy takich osób, które są kompletnymi fachowcami w swoim rzemiośle, potrafią zapewnić finansowanie i poprowadzić przez trudne czasy ale i zabłysnąć innowacją, jak również zmotywować swoich pracowników, przy tym pozytywnie wpłynąć na sposób funkcjonowania całej firmy – mówił po zakończeniu obrad kapituły Tomasz Starus, Członek Zarządu TU Euler Hermes.

Laureatów wybrano w tajnym głosowaniu. Audytor konkursu Jan Letkiewicz, Partner Zarządzający Grant Thornton zauważył, że obrady kapituły zawsze są ciekawe, bo też zawsze pojawiają się interesujące kandydatury w konkursie Dyrektor Finansowy Roku i dostajemy cenne aplikacje. – Zawsze szukamy pozytywnych elementów w aplikacjach i wybieramy najlepszego – dodał.
Analiza aplikacji i rozmowy dowiodły, że kandydaci w tegorocznym konkursie osiągnęli zawodową dojrzałość, odznaczając się profesjonalizmem w dziedzinie finansów i umiejętnością wytyczania nowych kierunków rozwoju w swoich firmach.

Szefowe finansów Cyfrowego Polsatu oraz Parker Poland z tytułami Dyrektor Finansowy Roku

W kategorii Dużych Przedsiębiorstw, tytuł Dyrektora Finansowego Roku otrzymała Katarzyna Ostap-Tomann – Członkini Zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie. Została doceniona za najwyższe standardy zarządzania finansami w dużej grupie medialnej. Za konsekwentną, wieloletnią postawę życiową i wybór ścieżki kariery w obszarze finansów, której zwieńczeniem jest samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących wielomiliardowych kwot, determinujących możliwość rozwoju firmy, z którą jest związana od 10 lat.

W kategorii Małych i Średnich Firm, tytuł Dyrektora Finansowego Roku zdobyła Beata Tomaszewska – Dyrektor Finansowa w firmie Parker Poland. Kapituła przyznała tę nagrodę za doskonałe rozumienie roli CFO w średniej wielkości firmie, profesjonalne zarządzanie obszarem finansów oraz zbudowanie zespołu, którego efektywność wynika z wzajemnego zaufania. Za zdolność do wspierania zarządu firmy w podejmowaniu działań służących dynamicznemu wzrostowi wartości firmy i przekraczaniu kolejnych granic.

W tegorocznej edycji plebiscytu, przyznano również dwa wyróżnienia. W kategorii Małych i Średnich Firm, wyróżnienie otrzymał Zbigniew Dróżdż, Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Franklin. Kapituła doceniła go za ludzką mądrość i odpowiedzialność w tworzeniu i budowaniu wartości firmy. Za niezwykle ważną i potrzebną umiejętność utrzymywania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym bez uszczerbku dla wyniku finansowego firmy i dynamiki jej rozwoju, za oddanie rodzinie i pracownikom. Z kolei wyróżnienie w kategorii Dużych Przedsiębiorstw otrzymał Adam Pawlak, Dyrektor Finansowy w Moto-Profil. Został doceniony za nowatorskie podejście do finansów, łączące budowanie długofalowych relacji z klientami poprzez inwestycję w ich przedsiębiorstwa, z zapewnieniem rynków zbytu dla produktów i usług firmy i służących jej stabilności finansowej.

Wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu, składająca się z niezależnych ekspertów:
•    Jakub Wojnarowski - Przewodniczący Kapituły - Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
•    Jan Letkiewicz - Audytor Konkursu - Partner Zarządzający, Grant Thornton
•    Iwona D. Bartczak - Partner w Business Dialog, Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”
•    Paweł Cymcyk - Prezes Związku Maklerów i Doradców
•    Krzysztof Gerlach - Dyrektor Departamentu Zarządzania Makroregionem Centralnym Bankowości Korporacyjnej, mBank
•    Dorota Goliszewska - Redaktor Naczelna, MyCompany Polska
•    Katarzyna Grabowska - Partner w Business Partner, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2012
•    Magdalena Hernandez - Dyrektor Zarządzająca, ACCA Emerging Europe
•    Janusz Jankowiak - Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu
•    Beata Ewa Janowska - Dyrektor Finansowa, Conbelts Bytom, Laureatka Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2014
•    Agnieszka Łakoma - Dyrektor Programowa, Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych
•    Piotr Rybicki - Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, NadzórKorporacyjny.pl
•    Ewa Sowińska - Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów
•    Tomasz Starus - Członek Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
•    Tomasz Szeląg - Członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, Laureat Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2011

Paul Flanagan, Prezes Zarządu Euler Hermes

Obecnie bardziej niż kiedyś widać wyraźnie, że bez dobrych dyrektorów finansowych i tego czym się zajmują – zapewnienia płynności finansowej, firmy nie mogą istnieć. Te, które nastawiły się przede wszystkim na sprzedaż, a nie jej rentowność mają w tej chwili kłopoty lub już ich nie ma. Szybkie zmiany na globalnym rynku, niwelowanie niegdysiejszych przewag – jak w przypadku Polski kosztów pracy, sprawia, że dobrze rozwijają się firmy mające zarówno pomysły, jak i środki na ich wdrożenie. Tym właśnie – unowocześnieniem, cyfryzacją, ale także pozyskaniem i zatrzymaniem najlepszych fachowców zajmują się od strony finansowej współcześni CFO polskich firm, o tym rozmawiali też podczas spotkań w ramach cyklu „Dyrektor Finansowy Roku”. W latach ubiegłych prowadzili oni dyskusje o swojej roli w firmach czy o ich ekspansji – i bardzo słusznie, gdyż w tej chwili dyrektorzy finansowi są w samym centrum transformacji swoich firm, jak i całej gospodarki. 

Wiele polskich firm trwało do tej pory dzięki swoim dyrektorom finansowym, którzy skrupulatną pracą kierowanych przez siebie działów finansowych ale także kreatywnością na polu finansowania biznesu zapewniali im rentowność. Skracająca łańcuchy dostaw globalna gospodarka, wchodząca także na wydawałoby się hermetyczne dotąd rynki lokalne wymaga od polskiego biznesu gotowości i wysiłku do przeprowadzenia zmian. „Chcesz pokoju – szykuj się na wojnę” to stara maksyma, którą obecnie stosuje wielu polskich dyrektorów finansowych. Polski biznes chce i musi być nowoczesny, a finansowanie tych zmian jest kluczowe w procesie dogłębnej modernizacji. Uruchamianie nowych linii produkcyjnych już nie wystarcza, inwestować trzeba także w badania i rozwój, rozbudowę serwisu sprzedażowego i w ekspansję, zapewniające nie tylko wpływy z eksportu, ale także doświadczenie i inspirację do kolejnych zmian. Wszystko to koordynują zaś dyrektorzy finansowi, łączący troskę o bieżącą rentowność biznesu z efektywnym finansowaniem i wdrażaniem zmian.