Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaapelował we wtorek do uczestników szczytu Inicjatywy Trójmorza, by działali na rzecz ściślejszej współpracy między krajami wschodniej i zachodniej części UE. Podkreślił również wagę poszanowania praworządności.

"Od zawsze byłem przekonany, że Europa (...) powinna oddychać obydwoma płucami, tym wschodnim i zachodnim, w przeciwnym razie traci oddech. Czasem odnoszę wrażenie, że właśnie tak się dzieje i dlatego my, Europejczycy, będziemy musieli porozumieć się co do wartości pogłębionej współpracy (...), nie w sensie traktatu (unijnego), ale wspólnego języka między Wschodem i Zachodem" - podkreślił szef KE w Bukareszcie, gdzie od poniedziałku trwa trzeci szczyt Inicjatywy Trójmorza.

Wyraził poparcie reprezentowanej przez siebie instytucji dla Inicjatywy Trójmorza. Uczestników szczytu zachęcił do "otwierania nowych korytarzy łączących (...) części Europy, nie tylko Południe i Północ, ale także Wschód i Zachód, abyśmy mogli (...) rozwijać, osiągnąć, ukończyć projekt przemawiający do wszystkich Europejczyków niezależnie od tego, gdzie żyją".

Juncker mówił o tym, że jest zadowolony z realizacji takich projektów, jak Rail Baltica między Polską a Litwą, który został sfinansowany ze środków programu Łączymy Europę. Jak podkreślił, realizacja tego projektu może służyć za przykład dla innych inicjatyw tego typu.

Przewodniczący KE zwrócił też uwagę, że UE inwestuje w kraje wchodzące w skład Inicjatywy Trójmorza. Z funduszy spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono dla nich 150 mld euro, w tym jedną trzecią tej kwoty na projekty łączące kraje Morza Czarnego, Adriatyckiego i Bałtyckiego - wskazał. Podkreślił przy tym, że chodzi nie tylko o rozwijanie infrastruktury, ale też o zbliżanie do siebie ludzi i ich wartości.

Juncker zaznaczył, że potrzeba większej łączności stosuje się także do dostaw energii, "a zwłaszcza gazu (ziemnego), który musi być dostępny w korzystniejszych cenach". W jego ocenie cele te zostaną osiągnięte po ukończeniu budowy gazociągu BRUA, łączącego Austrię, Bułgarię, Węgry i Rumunię, finansowanej ze środków unijnych.

Na zakończenie przypomniał: "dla nas jako KE i dla nas jako znacznej większości w UE stosowanie rządów prawa pozostaje ważne", a bez praworządności "inwestycje nie mają żadnego sensu". "Poszanowanie rządów prawa - takie było zawsze moje przesłanie" - powiedział Juncker.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.(