Krynickie forum otworzyła dyskusja na temat „Miedzy gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny”. Wpisał się weń przekaz rządu, z jakim przyjechali na forum ministrowie akcentujący zarówno kwestie społeczne w polityce rządu, jak i dobrą sytuację gospodarczą. – Potrzebujemy firm, które będą w Polsce rozwijały swój potencjał i zarazem traktowały pracowników na takich samych zasadach jak w innych krajach, tu płaciły podatki i korzystały z polskich produktów – podkreślała Beata Szydło na otwierającym forum panelu. Z kolei Elżbieta Rafalska mówiła o dobrej sytuacji na rynku pracy, rosnących o ponad 7 proc. wynagrodzeniach i coraz lepszych warunkach pracy. Jak zauważyła, w ciągu roku o ponad 70 tys. spadła liczba osób pracujących na umowach cywilno-prawnych, wzrosła liczba tych na etacie. Mimo tego wyzwaniem będzie dostarczenie na rynek pracowników. Dlatego celem rządu będzie aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych