Pierwszego dnia dyskutowano, jak łączyć politykę społeczną z gospodarczą i jak realizować koncepcję Międzymorza.
Krynickie forum otworzyła dyskusja na temat „Miedzy gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny”. Wpisał się weń przekaz rządu, z jakim przyjechali na forum ministrowie akcentujący zarówno kwestie społeczne w polityce rządu, jak i dobrą sytuację gospodarczą. – Potrzebujemy firm, które będą w Polsce rozwijały swój potencjał i zarazem traktowały pracowników na takich samych zasadach jak w innych krajach, tu płaciły podatki i korzystały z polskich produktów – podkreślała Beata Szydło na otwierającym forum panelu. Z kolei Elżbieta Rafalska mówiła o dobrej sytuacji na rynku pracy, rosnących o ponad 7 proc. wynagrodzeniach i coraz lepszych warunkach pracy. Jak zauważyła, w ciągu roku o ponad 70 tys. spadła liczba osób pracujących na umowach cywilno-prawnych, wzrosła liczba tych na etacie. Mimo tego wyzwaniem będzie dostarczenie na rynek pracowników. Dlatego celem rządu będzie aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym kobiet. Minister podkreśliła, że ponad 400 tys. osób pracuje na emeryturze. – Żyjemy coraz dłużej w zdrowiu i możemy pracować. Obniżyliśmy wiek emerytalny, ale to minimalna granica, można pracować dłużej – podkreślała Rafalska.
Dla rządu Krynica to miejsce promowania własnych inicjatyw – także tych, które mają być atutem w trakcie kampanii wyborczej. To o tyle łatwiejsze, że do Krynicy przyjechała lub przyjedzie znaczna część rządu. Chodzi o pomysły pokazane zarówno na konwencji PiS wiosną, jak i na ostatniej niedzielnej. Resort Elżbiety Rafalskiej właśnie wypuścił do konsultacji projekt ustawy o gwarancji minimalnej emerytury dla matek co najmniej czwórki dzieci. Ten resort pilotuje także projekt ustawy o daninie solidarnościowej. Minister Rafalska chciałaby, by oba zostały uchwalone szybko, gdyż mają obowiązywać od przyszłego roku.