Planowana zmiana przepisów zakłada poszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansów o czterech nowych członków: przedstawiciela premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra nadzorującego służby specjalne, z tym że trzech ostatnich nie będzie miało prawa głosu.

Nowelizacja ma powołać Fundusz Edukacji Finansowej przy KDPW, którego jednym z celów ma być utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.