- Serdecznie zapraszam na II edycję Europejskiego Tygodnia Innowacji, która będzie wyjątkowa, ponieważ powstała we współpracy nauki i biznesu, bazując na naszej konsekwentnie budowanej przewadze gospodarczej, płynącej z potencjału Inteligentnych Specjalizacji. Stworzyliśmy przestrzeń do budowania relacji biznesowych opartych na innowacjach, wiedzy oraz dialogu młodych firm z doświadczonym biznesem. W spotkaniu weźmie udział kilkanaście miast i regionów partnerskich, co posłuży międzynarodowej wymianie dobrych praktyk gospodarczych. - Sławomir Sosnowski, Marszałek województwa lubelskiego.

Podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji spotkają się przedstawiciele różnych sektorów
i branż m.in. medycyny, biotechnologii, fotoniki, technologii kosmicznych, motoryzacji, produkcji żywności, administracji samorządowej, naukowcy oraz startupowcy. ETI 2018 jest wydarzeniem,
w ramach którego innowatorzy dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. To przestrzeń do dyskusji oraz poznania wiedzy z różnych dziedzin, a także miejsce inspiracji i powstawania nowych pomysłów
z dziedziny inteligentnych specjalizacji, badań, technologii oraz biznesu. 

Wśród tematów wiodących II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji są Gospodarka 4.0, Medycyna 2.0 i Bioinnowacje. Debata miast i regionów partnerskich województwa lubelskiego, będąca inauguracją 4-dniowego kongresu gospodarczego jest okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, o innowacjach związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami regionów, również w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. W agendzie wydarzenia nie zabraknie również sesji poświęconych innym dziedzinom gospodarki i życia publicznego, m.in. roli inspiracji w innowacjach, design thinkingu oraz roli przywództwa w rozwoju innowacji. ETI 2018 zademonstruje siłę i potencjał województwa lubelskiego, na bazie konkretnych projektów realizowanych we współpracy nauki i biznesu, które poddane zostaną dyskusji na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Prelegentami na wydarzeniu będą eksperci w danych dziedzinach reprezentujący szereg branż z zakresu nauki oraz biznesu. udział potwierdzili m. in.: M.D., Ph.D., FRCP Ghislain Opdenakker, - Kierownik Kliniki Immunobiologii, Rega Institute for Medical Research, Leuven - Belgia; dr Greg Mosier - Dziekan, Wyższa Szkoła Biznesu, na University of Nevada, Reno - USA; Tina Quigley – Regionalna Komisja Transportu Południowej Nevady, Nevada- USA; prof. dr hab. Maciej Żylicz - Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk - Prorektor do Spraw Nauki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; dr Grzegorz Brona - Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej; prof. Rafał Ohme – Inemo, Neurohm, ekspert w dziedzinie emocji, światowy pionier w obszarze neuronauki konsumenckiej; Szymon Hołownia – dziennikarz, pisarz i publicysta, mówca motywacyjny oraz wielu innych znamienitych ekspertów. Udział wezmą również delegacje z Azji, Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej.

W wielu sektorach gospodarki obserwujemy znakomite przykłady współpracy nauki z firmami województwa lubelskiego - właśnie takie projekty pokażemy podczas II edycji Europejskiego Tygodnia Innowacji. Wydarzenie to jest praktycznym połączeniem dojrzałego biznesu z nauką oraz innowacyjnymi projektami, a także miejscem inspiracji i rozpoczęcia działań w kierunku rozwoju. Serdecznie zapraszam do rejestracji na wydarzenie – Radosław Dudziński, Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Do uczestnictwa w ETI 2018 zaproszeni są m.in. przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy, doktoranci i studenci z kół naukowych, startupy i spin-offy, instytucje otoczenia nauki i biznesu czy też administracja publiczna wspierająca rozwój innowacji. Zapraszamy wszystkich, których interesują tematy innowacji, inteligentnych specjalizacji, rozwoju biznesu oraz nauki. Zapisy już ruszyły.

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie na stronie www.etilubelskie.pl

Wydarzenia towarzyszące Europejskiemu Tygodniowi Innowacji to:

- Debata miast i regionów partnerskich województwa lubelskiego – która posłuży wymianie dobrych praktyk gospodarczych. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele samorządów, nauki i biznesu z różnych stron świata m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji, Ukrainy oraz Chin.
- Dzień Otwartych Laboratoriów Uczelni Wyższych - warsztaty w wybranych laboratoriach oferujących usługi dla biznesu, Forum Młodych Naukowców oraz finał konkursu Giełdy Startup / Startup Exchange
- Dzień Młodych / Forum Młodych Naukowców - celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i wdrażania ich w biznesie.
- Gala Innowacji  Podczas gali uhonorowane zostaną wyróżniające się innowacyjne projekty z województwa lubelskiego.