Na koniec sierpnia na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 52 mld zł - poinformował w komentarzu wiceminister finansów, Piotr Nowak.

"(...) Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 52 mld zł" - napisał Nowak.

"W lipcu zadłużenie w obligacjach na rynku krajowym spadło o 1,9 mld zł. Zmiana ta była wypadkową spadku zadłużenia w tym okresie wobec banków krajowych i nierezydentów oraz wzrostu w odniesieniu do krajowego sektora pozabankowego. Spadek zadłużenia wobec nierezydentów o 1,5 mld zł wynikał przede wszystkim z wykupu zapadających w lipcu obligacji (1,9 mld zł wobec nierezydentów)" - dodał.

Z informacji MF wynika, że w lipcu 2018 roku zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie SPW spadło o 1,5 mld zł do 190,6 mld zł.

W piątek resort poinformował, że planuje przeprowadzić 6 września przetarg sprzedaży obligacji OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428, WZ0528 oraz innych obligacji typu WS albo IZ za 3-6 mld zł.

20 września MF planuje z kolei przetarg zamiany obligacji, na którym sprzeda papiery OK0720, PS0123, WZ0524, WS0428, WZ0528, a odkupi OK1018, WZ0119 i OK0419.