Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt budżetu na 2019 rok; założono wzrost PKB o 3,8 proc., deficyt budżetowy nie większy niż 28,5 mld zł i deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1,8 proc. PKB. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

W myśl projektu dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc. - podało CIR.

Dochody budżetu państwa mają wynieść 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest zaplanowany na poziomie 1,8 proc. PKB. Deficyt budżetowy ma wynieść 28,5 mld zł.

Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6 proc.

Spożycie prywatne - w ujęciu nominalnym - ma wzrosnąć o 5,9 proc.