Alior Bank jest zainteresowany współpracą z Bankiem Pekao w obszarze banku hipotecznego, należącego go grupy Pekao, poinformowała prezes Katarzyna Sułkowska.

"Analizowaliśmy też mniejsze obszary [oprócz opcji połączenia Pekao i Aliora]. Najbardziej interesowałby nas ich bank hipoteczny, bo jesteśmy na tyle mali, że postawienie samodzielnie banku hipotecznego byłoby dużym obciążeniem kosztowym" - powiedziała Sułkowska podczas telekonferencji.

We wtorek Bank Pekao i Alior poinformowały, że odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia w związku z brakiem porozumienia co do m.in. warunków cenowych.

Alior poinformował wówczas, że kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej strategii 'Cyfrowego Buntownika' i dalszego samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Należący do grupy Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.