Kurator obligatariuszy GetBacku przedstawił propozycje układowe, które zakładają spłatę należności głównej dla tej grupy wierzycieli w 50,5-proc. W części wynoszącej 3 proc. należności głównej wierzytelności miałyby podlegać konwersji na akcje.

Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy Getbacku, przedstawił we wtorek na stronie internetowej propozycje układowe. Zakładają one spłatę należności głównej obligatariuszy w 50,5-proc. w szesnastu półrocznych ratach.

Pierwsza rata miałaby być płatna w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Reklama

W lipcu GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe, które zakładają, że spółka spłaci obligatariuszom należność główną w 27-proc. Spłata, według propozycji, również ma nastąpić w szesnastu ratach.

Kurator obligatariuszy proponuje też, aby w części wynoszącej 3 proc. należności głównej wierzytelności podlegały konwersji na akcje.

Jak podano w propozycji, w wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy spółki miałby zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 63 mln zł oraz nie wyższą niż 77 mln zł w drodze ustanowienia nie mniej niż 1,26 mld oraz nie więcej niż 1,54 mld nowych akcji serii F.

Lipcowe propozycje GetBacku zakładają, że w wyniku konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,4 mld zł oraz nie wyższą niż 2 mld zł, w drodze ustanowienia nie mniej niż 28 mld oraz nie więcej niż 40 mld nowych akcji s. F.

Proponowana przez obligatariuszy cena emisyjna jest zgodna z lipcową propozycją spółki i wynosi 0,05 zł.