Rządowy projekt dotyczy części prawa telekomunikacyjnego związanej z dostosowaniem prawa do wymogów europejskich. Daje też m.in. prawo służbom policyjnym i specjalnym na uzyskiwanie informacji o wykonywanych połączeniach i blokowania łączności na określonym obszarze w przypadkach zagrożenia.

Ustawa wprowadza m.in. nowe metody rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i między operatorami a użytkownikami sieci. Daje też możliwość uzyskiwania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej informacji potrzebnych do prowadzenia analiz rynku telekomunikacyjnego.

Wśród istotnych zmian zaproponowanych przez rząd w nowelizacji, znalazła się możliwość wpisu do rejestru działalności telekomunikacyjnej operatorów telekomunikacyjnych z innych krajów UE tak, by mogli oni w Polsce prowadzić działalność na takich samych zasadach, jak w swoich krajach.

Teraz ustawa trafi do Senatu.