Z funduszu Trigon Quantum Neutral w ciągu roku odpłynęło ponad pół miliarda złotych. Wyjątkowo źle wyglądają umorzenia za ostatni miesiąc – ustalił DGP

Trigon Quantum Neutral to jeden z kilku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, którymi zarządza Trigon TFI. To fundusz akcyjny absolutnej stopy zwrotu, który ma na celu wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko w zamian za osiągnięcia wysokich zysków.

Ostatniego roku zarządzający nim do udanych nie zaliczą. Udało nam się dotrzeć do listu jaki Trigon TFI wysłało do osób posiadających certyfikaty Trigon Quantum Neutral i jego dystrybutorów.

-Lipiec 2018 r. był dla funduszu Trigon Quantum Neutral zdecydowanie najgorszym miesiącem w historii działalności. Fundusz zanotował dwucyfrowy spadek wartości certyfikatu (…). Wyniki te są dla nas osobistą porażką i zdajemy sobie sprawę, że wielu z Państwa może stracić po takim miesiącu do nas zaufanie – czytamy w liście (pisownia oryginalna).

Trigon tłumaczy skąd tak fatalne wyniku za ubiegły miesiąc. Zdaniem zarządzających przyczyniła się do tego fala umorzeń i bardzo słaba sytuacja płynnościowa na warszawskiej giełdzie.

-Zarządzający wyprzedawali aktywa, aby pozyskać środki na umorzenia – przyznają w liście do inwestorów.

Fatalną wiadomością jest, że fundusz Trigon Quantum Neutral miał w ostatnim roku, w każdym miesiącu, przewagę umorzeń nad nabyciami certyfikatów. Z wysłanej informacji wynika, że przez pierwsze 9 miesięcy ostatniego roku, dopóki skala miesięcznych odpływów nie przekraczała 5 proc. wartości aktywów netto (WAN), przez 6 miesięcy udawało się jeszcze wypracować dodatnią stopę zwrotu.

-Niestety w maju saldo wykupów sięgnęło 10 proc. WAN, w czerwcu przyśpieszyło do ponad 21 proc. WAN, a w lipcu osiągnęło kulminację na poziomie ponad 31 proc. Skumulowane saldo umorzeń od lipca 2017 r. sięgnęło prawie 63 proc. początkowego WAN, czyli ponad 560 mln zł. (…) Zespół zarządzających był zmuszony do sprzedawania akcji wielu spółek, które w jego ocenie były perspektywiczne, a inni uczestnicy rynku bezwzględnie to wykorzystali, bo popyt na GPW w ostatnim okresie to rzadkość – tłumaczą się zarządzający.

W portfelu Trigon Quantum Neutral były akcje 18 spółek, których kursy w ciągu ostatnich trzech miesięcy spadły o ponad 15 proc.

-Ostatnie dwa miesiące dla funduszu Trigon Quantum Neutral były w zasadzie kryzysowe. (…) W czerwcu i lipcu z funduszu odpłynęło tyle co w poprzednich 10 miesiącach. (…) Wyniki funduszu Quantum Neutral są bardzo słabe- czytamy w liście.

Ostatnie miesiące są słabe dla całej branży TFI. Czerwiec był pierwszym od półtora roku miesiącem, w którym klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych więcej pieniędzy z nich wycofali, niż wpłacili. Ujemne saldo przekroczyło 600 mln zł – wynika z danych firmy Analizy Online. Wiele funduszy oberwało po wybuchu afery GetBacku, który zarządzał funduszami sekurytyzacyjnymi będącymi w porftelu takich TFI jak Altus, Noble Funds, Saturn i właśnie Trigon.

Zbierają się nad tymi TFI ciemne chmury, bo wczoraj KNF poinformował o wszczęciu przeciwko nim postępowania administracyjnego związanego z tym, że niewłaściwie wykonywały nadzór nad swoimi funduszami, z których GetBack windykował należności.

W tym zakresie trafiło już nawet zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a na liście są: Altus, Noble Funds i Saturn.