"W tym roku do końca pierwszego kwartału uruchomimy kilka przetargów; w trzech kolejnych - kilkanaście. W sumie da to nam razem 44 postępowań na kwotę około 29 mld zł" - powiedział na konferencji prasowej Grabarczyk.

Podkreślił, że przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym tworzy spójny system finansowania budowy krajowych dróg, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

"Przyjęto, że środki na inwestycje drogowe będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego. Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania i zarządzania krajowymi drogami będą finansowane z budżetu państwa" - wyjaśnił.