Do spadku po posiadaczu rachunku oszczędnościowego w banku nie wchodzi kwota wypłacona jako dyspozycja wkładem na wypadek śmierci oraz wydatkowana na koszty pogrzebu przez osobę, która przedstawiła rachunki dokumentujące poniesione koszty.
Pieniądze zgromadzone w banku przez posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej są dziedziczone przez jego spadkobierców. Jednak do spadku po posiadaczu rachunku nie wchodzi kwota wypłacona zgodnie z jego dyspozycją wkładem na wypadek śmierci oraz wydatkowana na pokrycie pogrzebu przez osobę, która przedstawiła rachunki na potwierdzenie poniesionych kosztów. W razie wypłaty osobom uprawnionym pieniędzy z obu tych tytułów masa spadkowa przypadająca spadkobiercom ustawowym lub testamentowym spadkodawcy zostaje pomniejszona o te kwoty.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej