Związek opowiada się także za zastąpieniem w dokumentach roku produkcji pojazdu datą pierwszej rejestracji. Propozycje przedstawiono w środę podczas prezentacji raportu pt. "Branża motoryzacyjna w kryzysie - propozycje rozwiązań".

Postulowane jest m.in. zastąpienie podatku akcyzowego, pełniącego wyłącznie rolę fiskalną, opłatą ekologiczną, której wysokość uzależniona byłaby od emisji szkodliwych substancji, ewentualnie pojemności silnika (w tym europejskich norm emisji CO2).

Zaostrzeniu powinny ulec wymogi dotyczące stacji kontroli pojazdów

Zaostrzeniu powinny ulec wymogi dotyczące stacji kontroli pojazdów, a także rozdzielenie nadzoru nad stacjami między administrację samorządową i rządową - czytamy w raporcie.

PZPM jest także za wprowadzeniem pełnego odliczenia podatku VAT w przypadku zakupu pojazdu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej oraz wprowadzeniem zmian prawnych, umożliwiających zawieranie umów leasingu konsumenckiego.

Ograniczenie szarej strefy w zakresie złomowania pojazdów

Kolejne propozycje to ograniczenie szarej strefy w zakresie złomowania pojazdów, a także wprowadzenie efektywnego systemu recyklingu oraz wprowadzenie zachęt finansowych dla kupujących nowe pojazdy o określonych parametrach ekologicznych, którzy oddali na złom poprzednio użytkowane.

Związek proponuje także zastąpienie we wszystkich oficjalnych dokumentach roku produkcji pojazdu datą pierwszej rejestracji.

"Raport to swego rodzaju wskazówka dla rządu i parlamentu. Proponowane działania są szansą nie tylko na przetrwanie, ale i rozwój tego sektora polskiej gospodarki" - powiedział podczas prezentacji raportu Jakub Faryś, prezes PZPM.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych i motocykli w Polsce.