Nastroje ekonomiczne społeczeństwa kolejny miesiąc z rzędu pogarszają się, głównie za sprawą gorszej sytuacji na rynku pracy, spadku realnych wynagrodzeń oraz wyższych cen - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa spadł w marcu tego roku po raz jedenasty z rzędu.

"Marcowy spadek wskaźnika był nieco słabszy niż przed miesiącem" - podał BIEC.

"Do jego pogorszenia w równym stopniu przyczyniły się coraz wyraźniej odczuwane problemy z zatrudnieniem, spadek realnych wynagrodzeń oraz wyższe niż przed rokiem ceny" - napisano w komunikacie.

Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 10,9 proc. z 10,5 proc. w styczniu

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 10,9 proc. z 10,5 proc. w styczniu.

GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 3,3 proc. w stosunku do lutego 2008 roku.