Od 1 kwietnia zacznie w Polsce obowiązywać tzw. jedno okienko które umożliwi za pomocą jednego papierowego wniosku założenie działalności gospodarczej. Obywatel nie będzie musiał biegać po kilku urzędach, wystarczy, że odwiedzi urząd gminy. Resztę za niego zrobią urzędnicy.

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowują rozciągnięcie tego rozwiązania także na internet. Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, deklaruje, że od 1 kwietnia będzie możliwe składanie takich wniosków drogą elektroniczną. Będzie to rozwiązanie tymczasowe, bo zgodnie z wchodzącą w życie nowelizacją powszechna możliwość rejestracji firmy przez internet zostanie wprowadzona dopiero od połowy 2011 roku.

Tymczasowo przez ePUAP

Zgodnie z ustawą do rejestrowania nowych przedsiębiorstw będzie służył od 2011 roku nowy system informatyczny - który ma powstać w Ministerstwie Gospodarki - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Do tego czasu składanie wniosków drogą elektroniczną będzie odbywało się za pomocą innego systemu informatycznego, który w ubiegłym roku powstał w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Platforma ePUAP - bo o niej mowa - w przeciwieństwie do systemu, który powstanie w resorcie gospodarki, nie będzie rejestrowała nowych przedsiębiorców. Za jej pośrednictwem osoba, która będzie chciała założyć firmę, będzie mogła tylko wysłać elektroniczne pismo do urzędu gminy. Cała późniejsza korespondencja między przyszłym przedsiębiorcą a instytucjami zaangażowanymi w proces rejestracji firmy (urząd skarbowy, urząd statystyczny czy ZUS) także będzie miała formę elektroniczną. Tak przynajmniej można wywnioskować z testów tego rozwiązania, które zostały przeprowadzone w województwie podlaskim na przełomie 2008/2009.

- Pilotaż zakończyliśmy w lutym. W czasie jego trwania zostały opracowane procedury oraz kształt wniosku, który zostanie wykorzystany na poziomie ogólnokrajowym - mówi GP Mariusz Madajczyk, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. informatyzacji. Dodaje, że rozporządzeniem, które ustali końcowy kształt wniosku, zajmuje się obecnie rząd.

Jego przyjęcia należy spodziewać się już w przyszłym tygodniu. Ma wejść w życie 31 marca. Wówczas zostanie udostępniony elektroniczny formularz wniosku.

Ten moment niestety nie będzie oznaczał automatycznego udostępnienia obywatelom założenie firmy przez internet. Według ekspertów są dwie bariery, które spowodują, że będą mieli utrudniony dostęp do tego rozwiązania.