Z wyliczeń wynika, że spadek liczby oddanych do użytku mieszkań w 2009 roku wyniesie więc 9 - 21 proc.

"Do użytku oddanych zostanie w tym roku 130 - 150 tys. mieszkań" - powiedział dziś Bielecki.

"W 2009 roku nastąpi konsumpcja boomu mieszkaniowego sprzed 2 - 3 lat. Na polskim rynku mieszkaniowym mamy do czynienia z dużą amplitudą popytową oraz z krótkim cyklem koniunkturalnym" - dodał Bielecki na seminarium na temat rynku nieruchomości i budownictwa w dobie kryzysu.

"Dla rynku mieszkaniowego fatalne będą lata 2010 - 2012. Obecnie deweloperzy wstrzymują około 80 proc. inwestycji. Nikt nie chce bowiem budować mieszkań na skład" - dodał Bielecki.