"Strona polska stanowczo odrzuca żądanie Eureko sprzedaży przez Skarb Państwa dodatkowych 21% akcji PZU jako wychodzące poza treść prawnie wiążących zobowiązań wynikających z umów zawartych w 1999 i 2001 roku. […] MSP konsekwentnie stoi przy tym na stanowisku, że ugoda w sporze wokół PZU jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich udziałowców PZU, w tym Eureko, szczególnie w dobie kryzysu finansowego" - czytamy w komunikacie.

Według MSP, podstawą ugody powinna być wartość inwestycji, rzeczywiście dokonanej przez Eureko. W związku z tym ministerstwo zwraca się do Eureko o przedstawienie nakładów, jakie spółka poniosła w związku z zawartymi umowami. Skarb Państwa jest gotów do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami.

"Skarb Państwa pozytywnie przyjmuje też deklarowaną gotowość Eureko do rezygnacji z domagania się w postępowaniu arbitrażowym odszkodowania w wysokości 35,6 mld zł, a także gotowość Eureko do sprzedaży 10% udziałów PZU w ofercie publicznej. Oferta taka musiałaby jednak odbyć się w terminie korzystnym dla PZU i jego akcjonariuszy i wiązać się ze zobowiązaniem Eureko do nie zwiększania swojego zaangażowania w PZU"- czytamy dalej.

Jednym z celów oferty publicznej w takim kształcie byłoby stworzenie Eureko możliwości sprzedaży akcji PZU także przez giełdę.

Eureko domaga się realizacji podpisanej ze SP umowy prywatyzacyjnej

Pod koniec stycznia minister skarbu Aleksander Grad wyraził zadowolenie ze złożenia przez holenderski koncern wniosku o próbę ugodową w sporze o inwestycje spółki w PZU oraz deklarowanej przez Eureko gotowości do rezygnacji zarządzenia w arbitrażu odszkodowania.

Pod koniec czerwca MSP i holenderski koncern Eureko zakończyły formalne negocjacje w sprawie sporu o PZU z powodu nieosiągnięcia kompromisu w wyznaczonym sobie terminie, choć trwają negocjacje nieformalne, nie mające statusu negocjacji, między bankami inwestycyjnymi reprezentującymi polski rząd i Eureko.

Eureko domaga się realizacji podpisanej ze Skarbem Państwa umowy prywatyzacyjnej (1999) oraz aneksu (2001), na mocy których miało przejąć większościowy pakiet akcji PZU - obecnie ma 33% minus 1 akcję ubezpieczyciela. Trybunał Arbitrażowy w Londynie w 2005 roku nakazał przekazać kontrolę nad PZU na rzecz Eureko, a obecnie ustala wysokość odszkodowania.