Głośny ostatnio temat opcji walutowych, na których potraciły zarówno banki, jak i firmy, sprzyja poruszeniu tematu innych rodzajów instrumentów opcyjnych, np. opcji na stopę procentową. Instrument ten jest pochodną na określoną rynkową stawkę procentową. Służy on przede wszystkim zabezpieczaniu się przed ryzykiem niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych. Daje także możliwość spekulacji na zmianach stóp procentowych, jednak okazuje się, że inwestorzy, stosujący opcje na stopę procentową, potrafią z nich korzystać i wiedzą, do czego służą te zaawansowane narzędzia.

Zawierając transakcję opcyjną, inwestor zna koszt zabezpieczenia już w momencie zawierania transakcji. Cały czas ma też możliwość wcześniejszego zamknięcia posiadanej pozycji. Opcje dają możliwość stosowania złożonych strategii, polegających na równoczesnym kupnie i sprzedaży różnych opcji.

Opcje na stopy procentowe to transakcje terminowe, w których sprzedający (wystawca) zobowiązuje się do kupna/sprzedaży kontraktów depozytowych w określonej walucie, w określonej kwocie, o danym okresie, po określonej cenie oraz w ustalonym terminie w przyszłości (w dniu realizacji opcji).

Instrumentem bazowym opcji jest teoretyczny przyszły depozyt, do którego kupna (przyjęcia) lub sprzedaży (ulokowania) po określonej stawce procentowej i w określonym terminie w przyszłości ma prawo kupujący opcję. O tym, czy dojdzie do realizacji opcji (jest to prawo, ale nie obowiązek) decyduje ten, kto kupił opcję. W przypadku zabezpieczania (a nie spekulacji) termin wykonania opcji dobiera się tak, aby pokrywał się z terminem, w którym nabywca opcji chce zabezpieczać się przed zmianami stóp procentowych. Za uzyskanie prawa realizacji opcji kupujący płaci sprzedającemu cenę, która nazywa się premią. Nabywający opcję inwestor zabezpiecza się przed negatywnym dla niego ruchem stóp procentowych, a jednocześnie nie traci możliwości skorzystania z ich pozytywnej zmiany.

Koszt ponoszony przez kupującego opcję ograniczony jest do wysokości zapłaconej premii, zaś zysk jest teoretycznie nieograniczony. Dochód sprzedającego opcję ograniczony jest do wysokości premii, ewentualna strata jest zaś nieograniczona.