Rząd Szwajcarii jest gotowy, pod pewnymi warunkami, udzielić urzędowej pomocy w przypadkach unikania płacenia podatków - powiedział Merz na konferencji prasowej w Bernie.

Władze Szwajcarii zamierzają też wprowadzić standardy rozliczeń podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), które mają pomóc w walce z rajami podatkowymi. Szwajcaria nie chciała ich wprowadzać, odkąd zostały uchwalone w 2000 roku, z obawy przed narażeniem na szwank zasad obowiązującej tam tajemnicy bankowej. Dotychczas pomoc urzędowa była udzielana przez Szwajcarię w przypadkach oszustw podatkowych wyłącznie, gdy dochodziło do fałszerstwa dokumentów.

"Tajemnica bankowa nie chroni przed przestępstwami podatkowymi" - oświadczył minister Merz. Dodał, że wejście przepisów w życie będzie wymagało rozszerzenia dwustronnych umów dotyczących opodatkowania.