Stopa bezrobocia w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,9 proc. wobec 6,1 proc. w maju - podał GUS.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że - zgodnie z szacunkami resortu - stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,9 proc.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,9 proc.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 967,9 tys. wobec 1.002,2 tys. osób przed miesiącem.