Spotkanie przedstawicieli uczelni - założycieli węzła, odbędzie się w najbliższą sobotę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uroczystej inauguracji przedsięwzięcia ma dokonać w połowie kwietnia unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs, który przyjedzie na Śląsk z okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach prof. Buzek przypomniał, że Polska zabiegała, by siedziba Europejskiego Instytutu Technologicznego była we Wrocławiu. Ostatecznie ulokowano ją w Budapeszcie, jednak jeden z kluczowych węzłów badawczych ma być zlokalizowany na Śląsku oraz w Północnej Nadrenii-Westfalii w Niemczech.

"Będzie to jeden z kluczowych węzłów, dotyczący m.in. czystych technologii węglowych oraz bioenergii. Ze strony niemieckiej akces złożyły już wielkie koncerny, m.in. EON, RWE, BASS, Bayer. Ze strony polskiej mamy na razie instytuty naukowe, a wkrótce powinny dołączyć duże firmy energetyczne" - powiedział b. premier.

Udział w sobotnim spotkaniu zapowiedzieli m.in. rektorzy uniwersytetów: Jagiellońskiego, Śląskiego i Łódzkiego, a także Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, politechnik Łódzkiej i Śląskiej oraz szef Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W pracach mają uczestniczyć także m.in. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Politechnika Częstochowska.

Jak powiedział rzecznik Politechniki Śląskiej, Paweł Doś, sobotnie spotkanie rozpocznie wielki program współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami naukowymi w zakresie czystych technologii wykorzystania węgla. Najważniejsze jednak będzie włączenie do współpracy przemysłu obu krajów.

Zaproszenie Polski do współtworzenia Węzła Wiedzy i Innowacji to wynik rozmów, które w imieniu Polski przeprowadził w ubiegłym tygodniu z instytucjami europejskimi z Północnej Nadrenii- Westfalii prof. Buzek. Negocjacje zakończyły się oficjalnym zaproszeniem strony polskiej do współpracy.

Europejski Instytut Technologiczny to inicjatywa Komisji Europejskiej, która stara się stworzyć w Europie "nową jakość" współpracy pomiędzy uczelniami i jednostkami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Decyzja o utworzeniu EIT z siedzibą w Budapeszcie zapadła w czerwcu ubiegłego roku.

Oficjalnie Instytut działa od 15 września 2008 r. Ma być siecią współpracujących ze sobą Wspólnot Wiedzy i Innowacji. W ich skład wejdą ośrodki akademickie, badawcze oraz firmy z różnych miast Europy, które mają wspólnie pracować nad poszczególnymi projektami badawczymi.

Pierwsze Wspólnoty, których lokalizację Rada Zarządzająca EIT ma określić do 2010 r. zajmą się sprawą zrównoważonej energii, zmian klimatycznych, społeczeństwa informacyjnego, energii odnawialnej i nowych materiałów.

Zgodnie z zamierzeniami, EIT ma usprawnić zaawansowane badania naukowe i pomóc przekuwać ich efekty w dochodowe i innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe. Ma podejmować problemy, przed jakimi staje współczesna nauka, związane z potrzebą rozwoju technologicznego, ochroną środowiska, ochroną zdrowia czy technologią żywienia.