- Marnowanie potencjału marki Komputronik byłoby wbrew interesem Grupy, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego – mówi Szymon Bujalski, wiceprezes Komputronik S.A.

Z badań ilościowych wynika, że rozpoznawalność marki Komputronik w jej grupie docelowej sięga 60%, zaś dobrą znajomość tej marki deklaruje nieco ponad połowa potencjalnych klientów. W przypadku Karen rezultaty te wynoszą odpowiednio, 21% oraz 15%.

W opinii Wiceprezesa Komputronik S.A. spowolnienie gospodarcze to najlepszy okres na tego typu działania. Jednolita silna marka będzie stanowić duży potencjał zarówno przed, jak też po powrocie dobrej koniunktury.

Powiększenie sieci sprzedaży umożliwi skuteczniejsze negocjacje cenowe z dostawcami.

Zarządy obu spółek podkreślają, że pomimo zmiany marki, faktycznym operatorem salonów nadal będzie Karen S.A. Teraz jednak będzie w pełni korzystał ze wsparcia działów: zakupów, marketingu i logistyki Komputronik S.A.

Komputronik S.A. jest w posiadaniu 57% udziałów w Karen S.A. Włączenie ponad 50 salonów działających pod marką Karen do struktury Grupy Komputronik sprawiło, że powstała największa na polskim rynku specjalistyczna sieć oferująca rozwiązania rynku IT, technologii cyfrowych i elektroniki użytkowej. Obecnie składa się ona z przeszło 300 salonów sprzedaży działających pod dwiema markami.