W środę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o planach utworzenia zorganizowanego rynku obligacji korporacyjnych i samorządowych. Rynek może ruszyć najpóźniej we wrześniu. Jego obsługą zajmie się spółka MTS CeTO, której 61,31 proc. akcji przejmie GPW - powiedział w rozmowie z PAP Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

W środę giełda otrzymała zgodę od KNF na zwiększenie udziału w spółce MTS CeTO do 92,47 proc.

Zdaniem PKPP Lewiatan, brak ratingów, brak możliwości wyceny ryzyka inwestycji w obligacje emitowane przez firmy oraz ograniczona możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie znacznie ograniczają finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych.

"Utworzenie zcentralizowanego rynku obligacji wszystkie te bariery ograniczy" - uważa PKPP Lewiatan.

PKPP Lewiatan jest pozarządową organizacją skupiającą ponad 3000 firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób

W IV kwartale 2008 roku wartość wyemitowanych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce obligacji wyniosła 14,9 mld zł. To o 7,7 proc. więcej niż w końcu 2007 r. i 1/3 wartości wszystkich obligacji nieskarbowych.

Przedsiębiorcy z Lewiatana zapowiadają, że będą wspierali to przedsięwzięcie. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji weszła w skład Komitetu ds. Rozwoju Rynku Obligacji.

PKPP Lewiatan jest pozarządową organizacją skupiającą ponad 3000 firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób.