Ponad dwie trzecie europejskich firm ma problemy z dostępem do kredytu; 43 proc. z nich zamierza ograniczyć inwestycje w ciągu najbliższych 6 miesięcy - wynika z badania, opublikowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Badanie wykazało, że 33 proc. europejskich przedsiębiorstw może zredukować zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza.

Autorzy badania podkreślają, że przedsiębiorcy odczuwają spadek popytu wewnętrznego oraz rosnące problemy w dostępie do kredytów.

Według 70 proc. europejskich firm, w ciągu ostatnich 3 miesięcy zaostrzyły się warunki przyznawania kredytów.

"Europejski biznes jest także zaniepokojony przedłużającymi się terminami płatności od klientów. Czas zapłaty należności z sektora publicznego wzrósł według 43 proc. badanych, a problemy z odzyskiwaniem należności od klientów z sektora prywatnego odnotowało 60 proc. firm" - zaznaczają eksperci.

"Europejscy przedsiębiorcy wysyłają kolejny sygnał, że kryzys coraz mocniej daje im się we znaki i oczekują konkretnych rozwiązań. Chcą mieć m.in. pewność, że publiczne pieniądze przeznaczane na ratowanie banków będą wykorzystane do zwiększenia dostępności kredytów" - zaznacza cytowany w komunikacie Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz wiceprezes Eurochambres.

Badanie przeprowadziło w marcu Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlowo - Przemysłowych (Eurochambres). Wzięło w nim udział 220 małych i średnich firm z całej Europy.