W wyniku rozpoczętego w 2007 roku dochodzenia wyjaśniającego KE uznała, że plan restrukturyzacji przedstawiony przez władze polskie spełnia stawiane warunki: daje szansę na długoterminową rentowność spółki, a pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum (poniżej 50 proc. kosztów restrukturyzacji) i nie przyczyni się do nadmiernego zakłócenia konkurencji na wspólnym unijnym rynku.

KE uznała, że nie ma takiego ryzyka, ponieważ zmodyfikowany plan restrukturyzacji zawiera dodatkowe środki kompensacyjne w postaci sprzedaży szeregu dochodowych przedsiębiorstw. Ponadto rząd - podała KE w komunikacie - zgodził się przyśpieszyć prywatyzację HSW i sfinalizować ją przed końcem 2009 r.

"Cieszę się, że udało nam się znaleźć rozwiązanie dla HSW, dzięki któremu spółka powinna w perspektywie długoterminowej uzyskać rentowność, nie powodując przy tym nadmiernych zakłóceń dla konkurencji w Europie" - powiedziała unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes.

Huta Stalowa Wola SA jest producentem maszyn budowlanych i sprzętu wojskowego. Eksportuje i sprzedaje również produkty i usługi spółek Grupy Kapitałowej HSW. HSW SA jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej HSW, w skład której wchodzi 6 spółek zależnych oraz 9 stowarzyszonych.