"Ich głównym zadaniem będzie wspieranie wzrostu spożycia i promocji tych produktów na rynku krajowym i światowym. Fundusze powinny także przyczynić się do poprawy jakości wytwarzanych wyrobów i tworzenia silnych grup producenckich" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Z funduszy będzie finansowane m.in. informowanie o jakości i cechach produktów, udział w wystawach i targach; badania rynkowe dotyczące spożycia; badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości produktów i ich przetworów (na te zadania przewiduje się 90 proc. środków). W projekcie określono stawki wpłat na fundusze.

"Ich wysokość będzie wynosić ok. 0,1 proc. średniej ceny rynkowej danego produktu. Jest to rozwiązanie przejęte z Funduszu Promocji Mleczarstwa. Wpłat tych będą dokonywać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w danej branży. Środki finansowe funduszy będą gromadzone na wyodrębnionym dla każdego z nich rachunku Agencji Rynku Rolnego" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z projektem, prezes ARR będzie m.in. dysponował środkami funduszy na podstawie uchwał komisji zarządzających.

"Będą one powoływane do zarządzania funduszami, a w ich składzie znajdą się przedstawiciele danej branży. Zadaniem komisji będzie m.in. ustalanie planu finansowego funduszu i zasad gospodarowania jego środkami. Prezes Agencji będzie także zapewniał funduszom obsługę prawną i techniczno-biurową, sporządzał sprawozdania z wykonania przez nie planu finansowego" - czytamy.