W tej sprawie prezes Urzędu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wszczęła postępowanie antymonopolowe.

"Z informacji, którymi dysponuje UOKiK wynika, że w umowie zawartej przez operatorów telefonii komórkowej znalazły się postanowienia, które mogą przyczyniać się do ograniczenia konkurencji na rynku. Wątpliwości Urzędu budzi zobowiązanie P4 do zakupu usług roamingu krajowego wyłącznie od Polkomtela. Dodatkowo Polkomtel zagwarantował sobie prawo pierwszeństwa świadczenia tej usługi przed innymi operatorami" - czytamy w komunikacie Urzędu.

Prezes UOKiK wszczęła również postępowanie, które ma sprawdzić, czy firmy Papier-Hurt i Office Pulse zawarły niedozwolone porozumienie.

"Postępowanie dotyczy lokalnego rynku sprzedaży artykułów biurowych"

"Postępowanie dotyczy lokalnego rynku sprzedaży artykułów biurowych. UOKiK sprawdza, czy zobowiązanie Office Pulse do niepodejmowania działań konkurencyjnych wobec Papier-Hurt miało na celu ograniczenie konkurencji" - napisano w komunikacie.

Urząd informuje, że za udział w porozumieniu, którego celem jest ograniczenie konkurencji, grożą kary sięgające 10 proc. przychodu za rok poprzedzający wydanie decyzji przez Urząd.

Roaming to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych), umożliwiający korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub dostawcy internetu, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.